بررسی چالش های داخلی فراروی صنعت بیمه کشور در شرایط بحرانی؛ مطالعه موردی رشته بیمه آتش سوزی در شرکت بیمه آسیا

پیام:
چکیده:
امروزه عوامل متعددی ازجمله مشکلات قانونی و محیطی و فرهنگی، باعث عدم توسعه صنعت به ویژه بیمه آتش سوزی و زلزله در ایران و فقدان تامین بیمه ای و امنیت جامعه گردیده است. از سوی دیگر شرایط و ناهنجاری های قابل شمارش و مشاهده در ساختار ایمنی همه جانبه شهر تهران به گونه ای است که بیم آن می رود کلان شهر تهران در اثر بروز بلایای طبیعی ازجمله زلزله و یا بروز حوادث و آتش سوزی های در سطح بحران، دچار خسارات مالی و جانی سنگین و جبران ناپذیری شده و شرکت های بیمه را با چالش ها و مشکلات عدیده ای مواجه سازد. این تحقیق، باهدف شناسایی و تعیین چالش های داخلی فراروی صنعت بیمه کشور به ویژه شرکت بیمه آسیا در رشته بیمه آتش سوزی شهر تهران در شرایط بحران با استفاده از روش کتابخانه ای و پیمایشی و توزیع پرسش نامه محقق ساخته بین کارشناسان و خبرگان صنعت بیمه و کارکنان باسابقه و تحصیل کرده شرکت بیمه آسیا، صورت گرفته است. آمار و داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شده و نتایج تحقیق نشان می دهد که حوزه های اقتصادی، فرهنگی، برنامه ریزی و مدیریتی، اجتماعی، سیاسی و قانون گذاری، منابع انسانی و فناوری، در ایجاد آسیب ها و چالش های داخلی صنعت بیمه کشور(شرکت بیمه آسیا) در رشته بیمه آتش سوزی شهر تهران در شرایط بحرانی تاثیرگذار می باشند. همچنین مشخص گردید که چالش های ایجادشده، پیامدها و تبعات منفی و زیان باری را برای این صنعت و به ویژه رشته بیمه آتش سوزی در شهر تهران به همراه دارند که به منظور مقابله با این پیامدها، راه کارهایی در هر یک حوزه های شناسایی شده ارائه شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
145 -181
لینک کوتاه:
magiran.com/p2013671 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!