بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر رضایت دانشجویان با میانجی گری رضایت شغلی کارکنان و کیفیت خدمات دانشگاه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف
آموزش عالی طی سالیان اخیر همسو با تحولات محیطی با تغییرات زیادی روبرو بوده است. تحولاتی مانند گسترش آموزش عالی فرامرزی، گسترش رقابت بر سر منابع محدود، افزایش تعداد دانشگاه ها و موسسات ارائه دهنده خدمات آموزش عالی، باعث شده است که این موسسات علاوه بر توجه به رضایت مندی کارکنان و اعضای هیات علمی خود، برای شناسایی انتظارات و نیازهای دانشجویانشان نیز تلاش کنند و به دنبال ارائه خدمات باکیفیت به آن ها باشند. بنابراین ضرورت توجه به مشتری مداری و بهبود کیفیت خدمات در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، اهمیت پژوهش در این زمینه را نیز افزایش داده است.

روش شناسی
 در تحقیق حاضر از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. برای این منظور از طریق ابزار پرسشنامه، به دلیل آنکه سطح تحلیل در روش شناسی تحقیق حاضر «گروه های آموزشی» است، از میان 43 گروه آموزشی دانشگاه گیلان (متشکل از 375 نفر از دانشجویان دانشگاه گیلان، 208 نفر از اعضای هیات علمی و 86 نفر از کارشناسان آموزش دانشگاه گیلان) اقدام به جمع آوری داده ها شد و داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS 2 مورد پردازش قرار گرفتند.
یافته ها و نتیجه گیری
 نتایج تحلیل و برازش مدل تحقیق نشان دادند که بازاریابی داخلی چه به صورت مستقیم و چه با واسطه کیفیت خدمات و رضایت شغلی کارکنان و اعضای هیات علمی، بر رضایت دانشجویان تاثیر دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 17
لینک کوتاه:
magiran.com/p2018462 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!