الگوریتم مبتنی بر آنتروپی متقاطع برای آشکارسازی خطای امپدانس بالا در شبکه های توزیع

پیام:
چکیده:

جریان خطای کوچک خطاهای امپدانس بالا یکی از چالش های مهم حفاظت شبکه های توزیع است. عدم توانایی آشکارسازی این نوع خطا توسط رله های اضافه جریان مرسوم منجر به تداوم قوس الکتریکی ناشی از آنها می شود که نتیجه آن  اتلاف انرژی، خطر آتش سوزی و شوک الکتریکی می باشد که تهدیدی برای جان انسان ها و تجهیزات شبکه است. در این مقاله یک الگوریتم آشکارسازی خطای امپدانس بالا بر مبنای کمی سازی ویژگی های غیرخطی بودن و نامتقارن بودن شکل موج حاصل از خطا ارائه می گردد. به این منظور ابتدا از جریان پست توزیع نمونه برداری شده و سپس مولفه تحمیلی خطای سیگنال آنتروپی متقاطع حاصل از مقایسه شکل موج دو نیم سیکل متوالی جریان به عنوان شاخص آشکارسازی خطا محاسبه می شود. از سوی دیگر برای غلبه بر چالش تشابه گذراهای ناشی از کلیدزنی تجهیزات و خطا، از زمان تداوم گذرا به عنوان قید شاخص پیشنهادی بهره برده می شود. طرح پیشنهادی در حضور بار های غیرخطی به خوبی کار کرده و نیازی به داده های آموزشی، تبدیل و محاسبه مولفه های هارمونیکی و متقارن ندارد. کارآیی الگوریتم پیشنهادی از طریق شبیه سازی حوزه زمانی سیستم تست استاندارد 13 باسه IEEE نشان داده می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
62 -71
لینک کوتاه:
magiran.com/p2020718 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!