فهرست مطالب

کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران - سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 33، زمستان 1402)

مجله کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران
سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 33، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/16
 • تعداد عناوین: 8
|
 • درسا رازقی جهرمی، محمدمهدی گردعلی، اصلان غلامی، مجید زندی* صفحات 1-16

  توسعه سامانه های خورشیدی فتوولتاییک به عنوان یکی از راه‎کارهای تامین برق در قالب توسعه پایدار و نوین در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود، این سامانه ها در دوره کاری خود با توجه به قرارگیری در فضای باز، در معرض مجموعه ای از تنش های خارجی قرار می گیرند. تابش فرا بنفش، چرخه های نوسانی دما و رطوبت، بارش باران، برف و تگرگ، وزش باد، طوفان های گرد و غبار و شن و یا رسوب نمک می توانند به شدت بر بهره وری نیروگاه های فتوولتاییک و طول عمر این سامانه ها اثر بگذارند. شناخت دقیق از انواع خرابی‎های ممکن برای این سامانه ها می تواند مدیریت بهتر سامانه ها و بهره وری بالاتر آن ها را به دنبال داشته باشد. از این رو، در مطالعه حاضر، با روش تحلیل مفهومی به مرور پژوهش های پیشین در این زمینه پرداخته شده است تا انواع خرابی های گزارش شده و دلایل این خرابی ها و اجزای تحت تاثیر دسته بندی و تشریح شود. بررسی های انجام شده در این زمینه نشان داد که در میان مکانیسم های تخریب مربوط به آب و هوا و محیط، مکانیسم های تخریب کوپلیمر اتیلن وینیل استات، و روابط پایداری این ماده در پنل های خورشیدی مبتنی بر سیلیسیوم، مورد بررسی قرار گرفته اند. آثار ناشی از تخریب این پلیمر نیز مانند تغییر رنگ، لایه لایه شدن، تشکیل حباب، خوردگی و رابطه آن ها با ساختار پلیمری، خواص شیمیایی، مکانیکی، نوری و الکتریکی آن ها نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش برای محققان و تصمیم گیران حوزه سامانه های خورشیدی فتوولتاییک و بهره وری صنعت برق ارایه شده است.

  کلیدواژگان: سلول خورشیدی، پلیمر، لایه لایه شدن، گچ زدگی، خوردگی، نقاط داغ، اثر حلزونی
 • پوریا صفری، هدی قریشی*، مهدی شاه پرستی صفحات 17-27

  مدیریت انرژی میان منابع انرژی تجدیدپذیر و ذخیره سازها تحت حالت های عملیاتی مختلف در ریزشبکه DC مستقل از شبکه، یک کار چالش برانگیز است. دراین مقاله یک روش جدید سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر قانون و منطق فازی برای یک ریزشبکه DC مستقل از شبکه با سیستم ذخیره ساز انرژی ترکیبی (HESS) متشکل از باتری و ابرخازن (SC) پیشنهاد شده‎ است. طراحی سیستم پیشنهادی ساده بوده و نیازی به دانش مدل ریاضی سیستم ندارد. مزایای اصلی سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر قانون و منطق فازی عبارتند از: سرعت بالا در بازیابی ولتاژ لینکDC در حضور اختلالات توان تولیدی و توان بار مصرفی، حفظ سطح شارژ باتری و ابرخازن در محدوده مجاز، جلوگیری از شارژ و تخلیه بیش ازحد باتری و ابرخازن و کنترل نرخ شارژ وتخلیه باتری. همچنین استراتژی مذکور، با استفاده از ویژگی تعداد بالای چرخه های شارژ و تخلیه ابرخازن و تامین قسمت عمده جریان خروجی از طریق ابرخازن، باعث افزایش طول عمر باتری و کاهش تنش جریان در باتری نیز می شود. درنهایت، استراتژی پیشنهادی درنرم افزار متلب شبیه سازی شده و نتایج بیانگر برتری استراتژی پیشنهادی نسبت به روش های متعارف از نقطه نظر مزایای ذکرشده می باشد.

  کلیدواژگان: باتری، ابرخازن، سیستم ذخیره انرژی ترکیبی، سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر قانون و منطق فازی، فوتوولتائیک
 • عارف درودی*، یاسر ارفاقی صفحات 28-36

  ثابت اینرسی به عنوان پارامتری کلیدی که سیستمهای قدرت را در برابر اختلال و اغتشاش مقاوم می سازد، امروزه تحت تاثیر عواملی چون نفوذ واحدهای تولید پراکنده و کاهش تعداد ژنراتورهای سنکرون سنتی دچار تغییر شده است. تغییرات ثابت اینرسی یک شبکه قدرت، نقش مهمی در عملکرد آن ایفا  کرده و عدم اطلاع از وضعیت آن، پیامدهای شدیدی بر روی سیستمهای حفاظت و کنترل آنلاین شبکه خواهد داشت و لذا آگاهی از تغییرات آنلاین آن برای اپراتورهای سیستم انتقال امری ضروری است. در این مقاله یک روش تخمین اینرسی آنلاین ارایه می شود که براساس نوسانات الکترومکانیکی بین ناحیه ای بوده و به طور همزمان ثابت اینرسی شبکه و ضریب میرایی سیستم را تخمین می زند. در مقاله حاضر، برخلاف روش های قبلی که از توان اکتیو انتقالی بین دو ناحیه استفاده می شد، پارامترهای نوسان از زاویه ولتاژ باسها استخراج شده که باعث افزایش دقت تخمین شده است. برای این کار و بر اساس معادله نوسان کلاسیک، ابتدا رابطه بین ثابت اینرسی سیستم و پارامترهای نوسان الکترومکانیکی با روش پرونی تعیین شده و سپس اینرسی و ضریب میرایی معادل شبکه تخمین زده می شود. کارایی و دقت روش تخمین پیشنهادی توسط نرم افزار دیگسایلنت و متلب و در چندین سناریو که بر روی شبکه استاندارد 39 باس IEEE پیاده سازی می شوند، صحت سنجی می گردد. . نتایج شبیه سازی نشان دهنده دقت مناسب روش پیشنهادی است. نشان داده می شود که نتایج تخمین اینرسی و ضریب میرایی بر اساس سیگنال توان اکتیو به ترتیب دارای درصد میانگین خطا 10 و 32/17 بوده که پس از استفاده از سیگنال زاویه ولتاژ، نتایج به ترتیب به مقادیر 03/9 و 94/11 بهبود پیدا می کنند. به دلیل سادگی و حجم کم محاسبات، روش ارایه شده می تواند توسط بهره برداران شبکه به راحتی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ثابت اینرسی، کاهش سیستم قدرت، ضریب میرایی، نوسانات الکترومکانیکی، روش پرونی
 • صبا ناصر صراف، شروین اسدزاده*، یاسر صمیمی صفحات 37-45

  امروزه در صنعت برق، شرکت ها در مقوله تعمیرات و نگهداری در جستجوی روش هایی هستند که در عین بهبود و حفظ قابلیت اطمینان تجهیزات، هزینه ها نیز کاهش یابد. یکی از عمده ترین دلایل خاموشی ها و قطعی های شبکه های برق، خرابی تجهیزات و تاثیر خرابی های قطعات بر روی یکدیگر است. این تحقیق قصد دارد با هدف کاهش هزینه ها، مدل تعمیر و نگهداری مبتنی بر شرایط را در شبکه توزیع برق موازی با نظارت دوره ای (گسسته) و حد کنترل یکتا برای تمام اجزاء به جهت تعویض پیشگیرانه و بالا بردن قابلیت اطمینان کل سیستم به کمک مدل مخاطره متناسب ارایه دهد. از مدل مخاطره متناسب برای نشان دادن تاثیر مقادیر متغیرهای تشخیصی و از مدل اشتراک بار با نرخ خرابی دستکاری شده جهت محاسبه قابلیت اطمینان سیستم استفاده شده است. این طرح به تکنسین ها کمک می کند تا قابلیت اطمینان سیستم و کارکرد قطعات را در حد بالاتری کنترل کنند و در طول دو ره های بازرسی از خرابی های حداقلی زودتر مطلع شده و پیش از متحمل شدن هزینه های تعمیر کامل با تعمیر حداقلی، از تعویض قطعات و هزینه های تعویض جلوگیری شود. مدل برنامه ریزی غیرخطی پیشنهادی با کمک نرم افزار متلب مورد ارزیابی قرار گرفته است.  نتایج نشان می دهد که قابلیت اطمینان شبکه مدل پیشنهادی نسبت به مدل پایه عملکرد بهتری دارد  و هزینه های کل سیستم نیز کاهش می یابد. در پایان به منظور تایید اثربخشی عملکرد رویکرد مطرح شده یک مطالعه موردی سیستم تابلو برق مورد بررسی قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: تعمیر و نگهداری مبتنی بر شرایط، سیستم موازی، قابلیت اطمینان، مخاطره متناسب، مدل سازی
 • مهدی باقری، رضا اسلامی* صفحات 46-55

  توان راکتیو مزایای بی شماری برای سیستم های قدرت دارد که به این مزایا، سرویس های فرعی توان راکتیو گفته می شود. یکی از این سرویس ها کنترل ولتاژ شینه ها می باشد. هدف اصلی این مقاله یافتن قیمت مناسب برای توان راکتیو و قراردادن ولتاژ شینه ها در محدوده موردنظر و درنظرگرفتن مقدار مناسبی از توان راکتیو در شینه های تولید به عنوان رزرو برای پشتیبانی های فنی و ولتاژی در سیستم قدرت، به صورت هم زمان می باشد. مطالعه پیشنهادی بر روی یک سیستم توزیع شعاعی 33 شینه پیاده سازی شده و جهت انجام بهینه سازی توابع هدف، از الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری استفاده شده است. همچنین فرض شده است که میزان بارگذاری سیستم قدرت در طول 24 ساعت تغییر می کند و در برخی از شینه های این شبکه توزیع ژنراتور قرار داده شده است. نتایج شبیه سازی بیانگر این هست که با اعمال روش پیشنهادی، نه تنها هزینه توان راکتیو کمینه می گردد، بلکه مقدار مناسبی از توان راکتیو نیز در شینه های تولید ذخیره می شود و انحرافات ولتاژ شینه ها نیز کمینه می گردد.

  کلیدواژگان: بازار توان راکتیو، توان راکتیو رزرو، بهینه سازی، تنظیم ولتاژ، الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری
 • محمدهادی رستمیان، محمد حسینی ابرده*، آزیتا آذرفر، نسرین صالحی صفحات 56-71

  در مسایل بهینه سازی سیستم های توزیع هوشمند که متغیرها و پارامترهای زیادی وجود دارد، ارایه یک الگوریتم کارآمد که قابلیت همگرایی و حل در شبکه های بزرگ را داشته باشد از چالش های اصلی محققان می باشد. در این مقاله یک مدل بهینه سازی درجه دوم عدد صحیح مرکب برای بهبود عملکرد شبکه توزیع در مقیاس بزرگ با استفاده از مسیله مدیریت سمت تقاضا، سیستم ذخیره انرژی، سیستم باتری به مترو، کنترل بهینه تپ ترانس OLTC و SVR و همچنین منابع تولید پراکنده فسیلی و تجدیدپذیر در کنار خازن و راکتورهای شنت ارایه شده است. تابع چند هدفه در نظر گرفته شده یک مدل تصادفی مبتنی بر سناریو است، که مدل دقیقی از عدم قطعیت های موجود در منابع انرژی تجدیدپذیر را مدل سازی می کند. با توجه به مسایل در نظر گرفته شده و همچنین مدل شبکه های بزرگ 118 و 874 باس اغلب الگوریتم ها به دلیل وجود متغیرهای زیاد قادر به همگرایی نمی باشد. در این مقاله عملکرد مطلوب الگوریتم تکاملی ترکیبی پیشنهادی بر روی شبکه های توزیع بزرگ نشان داده شده است، که قادر رسیدن به جواب های بهینه سراسری نسبت به الگوریتم های مشابه می باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت بار، شبکه هوشمند، الگوریتم تکاملی، باتری، انرژی تجدیدپذیر
 • سعید شاکری نیا، عباس فتاحی می ابادی*، مجتبی واحدی، نسرین صالحی، محمود سمیعی مقدم صفحات 72-87

  با افزایش نفوذ منابع انرژی تجدیدپذیر مانند تولید بادی و فتوولتاییک در ریزشبکه آینده، به دلیل شرایط آب و هوایی متغیر، چالش هایی پدید می آید. در این مقاله، مدلی برای بهینه سازی عملکرد ریزشبکه تحت شرایط بدترین حالت خرابی منابع انرژی تجدیدپذیر با استفاده از بهینه سازی دو سطحی ارایه شده است. در مساله سطح بالا، بهینه سازی از دیدگاه کاهش اتلاف انرژی و قطع بار در برنامه مدیریت بار، همچنین شارژ و دشارژ بهینه سیستم های ذخیره سازی انرژی صورت گرفته است. مساله سطح پایین بیشینه کردن قطعی انرژی تجدیدپذیر در نظر گرفته شده است. روشی برای حل مساله بهینه سازی دو سطحی ارایه شده که شامل متغیرهای باینری در هر دو سطح است که توسط یک الگوریتم تکاملی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک غیر غالب (NSGA II) حل شده است. مدل و الگوریتم پیشنهادی با استفاده از زبان برنامه نویسی جولیا پیاده سازی شده است. با استفاده از یک ریزشبکه 33 باس، عملکرد مدل در شرایط مختلف مورد بررسی و نتایج بهینه سازی بهینه عملکرد ریزشبکه تحت شرایط بدترین خرابی منابع انرژی تجدیدپذیر نشان داده شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش تعداد خروج بدترین قطع منابع تجدیدپذیر به ترتیب تلفات انرژی تا 9 درصد افزایش می یابد، همچنین مقایسه روش پیشنهادی نسبت به سایر الگوریتم ها برتری روش پیشنهادی را در مدت زمان حل مسیله و همچنین شاخص های مهم ریزشبکه نشان داد.

  کلیدواژگان: ریزشبکه، مدیریت سمت تقاضا، بهینه سازی، منابع تجدیدپذیر، سیستم ذخیره انرژی، الگوریتم تکاملی
 • طراحی الگوی بلوغ فرآیندهای مدیریت منابع انسانی مورد مطالعه (سازمان برق ایران-شرکت توانیر)
  مریم زارع بیدکی*، ناصر میرسپاسی، کرم الله دانش فرد صفحات 88-104

  با توجه به تاثیر به سزای منابع انسانی در رشد و نیل به اهداف در سازمان برق ایران و جایگاه ویژه این سازمان در چرخه اقتصاد کشور، وجود الگوی منابع انسانی در سازمان برق کشور ضروری به نظر می رسد. هدف پژوهش طراحی الگوی بلوغ فرآیندهای مدیریت منابع انسانی در سازمان برق ایران(شرکت توانیر) است. برای بهبود ابعاد مختلف مدیریت منابع انسانی درسازمان برق ایران، همچنین به منظور شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود آن، نیاز به وجود «مدل بلوغ مدیریت منابع انسانی» و شاخص هایی در این خصوص احساس می گردد.
   الگوی بلوغ مدیریت منابع انسانی، به سازمان برق کمک می کند تا تکامل اقدامات منابع انسانی خود را مشخص کرده، و برنامه توسعه مستمر منابع انسانی خود را نیز راهبری نماید. روش به  کار گرفته شده در این مطالعه، روش تحلیل محتوا بوده و واحد تحلیل مضمون و یا مفهوم موجود در متونی بوده است که عناصر بلوغ را در خود داشته اند. ضمن آنکه از روش دلفی برای نمره دهی به مراتب الگو استفاده شده است. یافته های اصلی تحقیق، الگوی سنجش موقعیت  بلوغ در سازمان برق ایران بوده است. در الگوی اصلی، عناصری مانند مهارت های عمومی شغل، ارتباطات، مهارت های فنی، مدیریت، رهبری، کیفیت ها و بالاخره بهره وری، پلکان ترقی بلوغ را در سازمان مزبور نشان می دهند. در الگوی دوم، که به طور ضمنی از مسیر پاسخگویی به موضوع اصلی تحقیق حاصل شده است، سازمان از منظر در حد انتظار بودن، بیش از حد انتظار و نیز برجسته بودن نمراتی را به خود اختصاص داده است.

  کلیدواژگان: بلوغ سازمانی، مدیریت منابع انسانی، سازمان برق ایران، توسعه انسانی، تحلیل محتوی
|
 • Dorsa Razeghi Jahromi, Mohammad Mahdi Gordali, Aslan Gholami, Majid Zandi* Pages 1-16

  The development of photovoltaic solar systems as one of the solutions for electricity supply in the form of sustainable and modern development has attracted much attention in recent years. Nevertheless, since these systems are located in open environments, they are exposed to a set of external harsh conditions and stresses during their working period. Ultraviolet radiation, fluctuating temperature, and humidity cycles, rain, snow and hail, wind, dust and sand storms, or salt deposition can severely affect the efficiency of photovoltaic power plants and the lifespan of these systems. Accurate prediction knowledge of the types of possible failures for these systems can lead to better management of the systems and their higher productivity. Therefore, in the present study, a content analysis method was used to review previous research in this field to categorize and explain the types of failures reported for these systems as well as the reasons for such failures and the affected components. The studies conducted in this field showed that among the degradation mechanisms related to weather and environment, the degradation mechanisms of ethylene vinyl acetate copolymer, and the stability relationships of this material in silicon-based solar panels have been investigated. The effects caused by the degradation of this polymer such as color change, layering, bubble formation, and corrosion, and their relationship with polymer structure, and chemical, mechanical, optical, and electrical properties have also been studied. The results of this research have been presented to researchers and decision-makers in the field of photovoltaic solar systems and the efficiency of the electricity industry.

  Keywords: Solar cell, Polymer, Delamination, Chalking, Corrosion, Hot spots, Spiral effect
 • Pouria Safari, Hoda Ghoreishy*, Mahdi Shahparasti Pages 17-27

  Energy management between renewable energy sources and energy storage systems is challenging especially in different operating modes in stand-alone DC microgrid. In this paper, a new energy management system strategy based on law and fuzzy logic is proposed for a stand-alone DC microgrid with hybrid energy storage system (HESS) consisting of battery and supercapacitor (SC). The design of the proposed system is simple and does not require the mathematical model of the system. The main advantages of the proposed strategy are: high DC link voltage reference tracking in the presence of source and load power disturbances, keeping the battery and supercapacitor charge level within the permissible range, preventing battery and supercapacitor from overcharge/discharge and controlling the battery charging/discharging rate. Moreover, the proposed strategy increases battery life span while decreasing its current stress by using high charge/discharge cycles in SC and providing the majority of the output current through it. The proposed technique has been simulated in MATLAB and results show the priority of this method from the abovementioned points of view.

  Keywords: Battery, Ultra capacitor, Hybrid energy storage system, Energy Management Strategy Based on Fuzzy Logic, Law, Photovoltaic
 • Aref Doroudi*, Yaser Erfaghi Pages 28-36

  The inertia constant, a key parameter that makes power systems robust to disturbances and disruptions, has today been changed by factors such as the influence of renewable generation units and the reduction of traditional synchronous generators. Changes in the inertia of a power network play an important role in its performance, and a lack of knowledge of its status will have severe consequences for the network's online protection and control systems. Hence, knowledge of its online changes is essential for transmission system operators. This paper presents an online inertia estimation method that is based on inter-area electromechanical oscillations and simultaneously estimates the network inertia constant and the system damping coefficient. Unlike the previous methods that have used the flow of active power between two areas, the oscillation parameters are extracted from the voltage angle of the buses, improving the accuracy of the estimate. For this purpose and based on the classical swing equation, the relationship between the inertia constant of the system and the electromechanical oscillation parameters is first determined by the Prony technique. Then, the network equivalent inertia and damping coefficient are estimated. The efficiency and accuracy of the proposed method are verified by DigiSilent and MATLAB software and in several scenarios implemented on the IEEE 39-bus standard network. The simulation results show the appropriate accuracy of the proposed method. It is shown that the results of estimating the inertia and damping coefficient based on the active power signal have an average error percentage of 10 and 17.32, respectively. After using the voltage angle signal, the results are improved to 9.03 and 11.94, respectively. Due to the simplicity and small burden of calculations, the presented method can be easily used by network operators.

  Keywords: Inertia constant, Power system reduction, Damping coefficient, Electromechanical oscillations. Prony method
 • Saba Nasersarraf, Shervin Asadzadeh*, Yaser Samimi Pages 37-45

  In electrical industry, companies are looking for ways to reduce costs while improving and maintaining reliability of equipment in repair and maintenance category. In this paper condition-based maintenance model in parallel electricity distribution network is studied. A single control limit is determined for all components to minimize a total expected cost during planning horizon subject to reliability constraint of the whole parallel system. Considering the covariate values on the component’s deterioration, proportional hazard model is adopted and we provide a closed-form of analytical solution for the reliability of tampered failure rate load-sharing system. It means failure of one component will affect the failure rate of other components. In this research between both inspection points, if component fails, a minimal repair action must be performed, so we have two cost types for each component; the cost of minimal repair and the cost of replacement. At each inspection point, the failure rate is measured and compared with the optimal control limit decided in the previous step. If it exceeds the control limit, the system must be replaced and the replacement cost is considered, but if it does not exceed the control limit, it will continue to work until the next inspection point without performing any maintenance. Inspection points are performed based on amount of failure age-dependent and the value of covariate variables in time intervals. Modeling a multi-component system is challenging due to the interdependence of the failure behavior among the components and determining the optimal control limit for preventive replacement. Although different research works have been done in the literature on condition-based maintenance models, there is a research gap in considering the failure dependency of components. Most of them consider independent failure between the components or the degree of failure dependency is precisely specified.  It can cause inefficient analysis and incorrect assessment of the situation.
  The proposed nonlinear programming model has been evaluated with MATLAB software. This plan helps the technicians to control the reliability of the system and the operation of the components at a higher level by considering the failure dependency between the components during the inspection periods. Furthermore, they are informed about failures earlier, before incurring the replacement costs. The results show that the network reliability of the proposed model has a better performance than the basic model. At the end, in order to confirm the effectiveness of the approach, a case study of the electrical panel is examined.

  Keywords: Condition-based maintenance, Parallel system, Reliability, Proportional hazard, Modeling
 • Mahdi Bagheri, Reza Eslami* Pages 46-55

  Reactive power has countless benefits for power systems, which are called reactive power sub-services. One of these services is voltage control. The main goals in this research are to find the suitable price for reactive power and set the voltage of the buses in the allowed range and at the same time consider the suitable amount of reactive power in the generation buses as a reserve for technical and voltage support in the power system. In order to optimize the objective functions, the gray wolf optimization algorithm has been used and 33 bus radial distribution system has been considered and it has been assumed that the load of the power system changes during 24 hours and it is assumed that in this distribution network, generators are placed in some buses. The simulation results show that in addition to the cost of reactive power being minimized, a suitable amount of reactive power is also stored in the generation buses and the voltage deviations of the buses are also minimized.

  Keywords: Reactive power market, reserve reactive power, optimization, voltage regulation, gray wolf optimization algorithm
 • Mohamad Hadi Rostamian, Mohamad Hoseini Abarde*, Azita Azarfar, Nasrin Salehi Pages 56-71

  In the optimization problems of intelligent distribution systems where there are many variables and parameters, providing an efficient algorithm that has the ability to converge and solve in large networks is one of the main challenges of researchers. In this paper, a compound integer quadratic optimization model for improving the performance of large-scale distribution network using demand-side management problem, energy storage system, battery-to-metro system, optimal control of OLTC and SVR tap-trans and distributed generation resources. Fossil and renewable are offered alongside capacitor and shunt reactors. The considered multi-objective function is a scenario-based stochastic model, which accurately models the uncertainties in renewable energy sources. According to the considered problems and also the model of large networks of 118 and 874 buses, most of the algorithms are not able to converge due to the existence of many variables. In this article, the optimal performance of the proposed hybrid evolutionary algorithm is shown on large distribution networks, which is able to reach global optimal solutions compared to similar algorithms.

  Keywords: Load management, smart grid, evolutionary algorithm, battery, renewable energy
 • Saeid Shakerinia, Abbas Fattahi May Abadi*, Mojtaba Vahedi, Nasrin Salehi, Mahmoud Samiei Moghaddam Pages 72-87

  With the increasing penetration of renewable energy sources such as wind and photovoltaic generation in future microgrids, challenges arise due to variable weather conditions. In this paper, a model is proposed to optimize the performance of microgrids under the worst-case scenario of renewable energy source failures using a bi-level optimization. In the upper-level problem, optimization is carried out in terms of energy loss reduction, load shedding in the load management program, as well as optimal charging and discharging of energy storage systems. The lower-level problem considers maximizing the utilization of renewable energy. A bi-level optimization solution method is proposed, which involves binary variables at both levels and is solved using a non-dominated sorting genetic algorithm (NSGA-II). The proposed model and algorithm are implemented using the Julia programming language. The performance of the model is examined under various conditions using a 33-bus microgrid, and the optimization results demonstrate the optimal performance of the microgrid under the worst-case scenario of renewable energy source failures.

  Keywords: Microgrid, Demand-side management, Optimization, Renewable resources, Energy storage system, Evolutionary algorithm
 • Designing the maturity model of human resource management processes Case Study (Iran Electricity Organization; Tavanir Company)
  Maryam Zarebidoki*, Nasser Mirsepasi Pages 88-104

  Considering the significant effect of human resources in the growth and achievement of goals in Iran's electricity organization and the special position of this organization in the country's economic cycle, human resources model in Iran's electricity organization seems necessary.
  In this research designed and presented the maturity model of human resource management processes in Iran's Electricity Organization (Tavanir Company; one of the specialized parent companies of the Ministry of Energy in the electricity sector). In order to improve various aspects of human resource management in Iran's electricity organization, as well as in order to identify its strengths and areas that can be improved, there is a need for a "maturity model of human resource management processes" and indicators in this regard.
  The maturity model of human resource management helps the electricity organization to determine the evolution of its human resources measures and to manage its continuous human resources development programs.
  The method used in this research is the Content Analysis Method, and the Delphi Method was used to score the 7 levels of the model. The main findings of this research was to find a model to measure the maturity of the human resources management in Iran's electricity organization.
  In the main model, elements such as general job skills, communication, technical skills, management, leadership, qualities and finally productivity show the levels of maturity development in the said organization.
  In the second model, which is implicitly obtained from the examination and analysis of the main topic of the research, the organization's priorities are; Being within expectations, exceeding expectations and being outstanding, are determined.

  Keywords: organizational maturity, human resource management, Iran Electricity Organization, human development, content analysis, human resource management processes