استفاده از تبدیل کلارک بمنظور تشخیص انواع نوسان توان و خطاهای همزمان با آن

پیام:
چکیده:

رله های دیستانس به طور گسترده برای حفاظت از خطوط انتقال انرژی مورد استفاده قرار می گیرند. گاهی ممکن است در این خطوط در اثر وقوع نوسان توان، امپدانس محاسبه شده در رله دیستانس وارد زون های عملکردی آن شود و منجر به قطع بی-مورد خطوط شود. قطع بی مورد خطوط می تواند باعث بروز خاموشی های سراسری در شبکه های قدرت شود. بر این اساس در این مقاله روشی بر مبنای تبدیل کلارک برای تشخیص نوسان توان و تمایز آن از خطاهای هم زمان ارائه شده است. روش ارائه شده بر اساس محاسبه میانگین سیگنال های جریان شبکه در خروجی تبدیل کلارک عمل می کند. این روش مستقل از پارامترهای شبکه است و قابلیت تشخیص انواع نوسانات از جمله نوسان توان پایدار و ناپایدار و انواع خطاهای هم زمان را دارا می باشد. برای ارزیابی روش ارائه شده ابتدا حالت های مختلف نوسان توان و خطاهای هم زمان در نرم افزار DIgSILENT شبیه سازی شده و سپس با استفاده از داده های ماتریسی به دست آمده از سیگنال جریان، الگوریتم پیشنهادی در محیط نرم افزار Matlab و با استفاده از تبدیل کلارک پیاده سازی شده است. علاوه بر ارزیابی نرم افزاری، روش پیشنهادی با استفاده از تستر و رله ساخته شده توسط شرکت دانش بنیان وبکو امیرکبیر، تست عملی شده است. نتایج تست های نرم افزاری و عملی نشان از موفقیت روش پیشنهادی در تشخیص انواع نوسان توان دارند. همچنین این نتایج نشان می دهند که روش پیشنهادی از سرعت بالایی در تشخیص خطاهای هم زمان با نوسان توان، برخوردار است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
82 -92
لینک کوتاه:
magiran.com/p2020720 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!