بررسی راه های تامین مالی با هدف اصلاح شیوه سرمایه گذاری در سازمان تامین اجتماعی (مطالعه موردی: شهرستان زاهدان)

پیام:
چکیده:

امروزه یکی از موضوعات مهم که مدیران همیشه با آن روبرو هستند، تصمیم گیری های مالی و سرمایه گذاری است. مدیران تلاش می کنند، بهترین شیوه های تامین مالی و سرمایه گذاری را برای سازمان خود انتخاب کنند که در شرایط زمانی و مکانی مناسب، کمترین ریسک و هزینه سرمایه گذاری را در سازمان داشته باشد و در نوع خود، بهترین شیوه سرمایه گذاری با بیشترین بازده باشد. این مطالعه کمی در سال 1397 بر روی 234 نفر از افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی زاهدان انجام شد. داده ها از طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. جهت تحلیل داده های کمی، آزمون تحلیلی و توصیفی، رگرسیون های خطی ساده و ضریب همبستگی با استفاده از نرم افزار SPSS 22 بکار گرفته شد. نتایج فرضیه نشان داد متغیر بهبود فضای کسب و کار 0/832 درصد تغییرات متغیر مشارکت کارفرمایان در ایفای تعهدات بیمه ای را تبیین میکند. با توجه به همبستگی متغیرها در این فرضیه می توان نتیجه گرفت در صورت بهبود فضای کسب و کار، مشارکت کارفرمایان نیز به طور چشمگیری افزایش می یابد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
63 -78
لینک کوتاه:
magiran.com/p2020857 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!