بررسی مناسب ترین مدلهای توسعه آموزش دوزبانگی از دیدگاه اساتید دانشگاه

پیام:
چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی استراتژی های دوزبانگی و تعیین مدل مناسب آموزش دوزبانگی در نظام تعلیم و تربیت ایران است. است. روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی از نوع متوالی-اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دو جامعه است. جامعه اول تحقیق منابع (مکتوب) و جامعه دوم تحقیق شامل دو زیرجامعه اساتید دانشگاه می باشند. ابزارهای مورد استفاده فیش برداری و پرسشنامه هستند. یافته های پژوهش نشان داد که استراتژی های دوزبانه شدن، تابع سه مدل الف: زبان آموزی طبیعی ب: زیان آموزی هدایت شده و ج: کسب خودبخودی است. مشاهده رتبه مدل های آموزش دوزبانه از دیدگاه اساتید دانشگاه نشان می دهد که روش آموزش زبان مبتنی بر محتوا بالاترین رتبه را کسب کرده و بعد از آن روش رشدی قرار دارد و در رتبه سوم روش چند زبانه قرارگرفته است. رتبه بندی روش های بعدی به ترتیب عبارتند از روش دوسویه ، روش نگهداشت ، روش پرستیژ ، روش غوطه ورسازی ، روش انتقالی و در پایان روش تجدید حیات قرار گرفته است. در این میان مقایسه دیدگاه اساتید دانشگاه به تفکیک رشته تحصیلی نشان می دهد اساتید رشته علوم تربیتی در مقایسه با سایر اساتید اعتقاد بیشتری به کاربرد روش دوسویه دارند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
44 -53
لینک کوتاه:
magiran.com/p2021350 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.