فرآیند پذیرش بیماری در بیماران مبتلا به بیماریهای صعب العلاج (یک مطالعه کیفی)

پیام:
چکیده:

بیماریهای صعب العلاج و ناتوان کننده پیامدهای روانپزشکی متعددی دارند. به همین دلیل بروز اختلال روانپزشکی به دنبال ایجاد بیماری های جسمی شایع است. تحقیق حاضر با هدف بررسی فرآیند پذیرش بیماری در بیماران مبتلا به بیماری های صعب الاعلاج صورت گرفته است. چارچوب مفهومی تحقیق، مبتنی بر نظریه پذیرش مرگ الیزابت کوبلر راس میباشد. این تحقیق با استفاده از مصاحبه ی نیمه ساختار یافته با 15 بیمار مبتلا به بیماریهای صعب الاعلاج در شهر گناباد بر مبنای اشباع نظری انجام شد. نوع تحقیق کیفی با استراتژی تحلیل روایت است که در آن از دو نوع تحلیل مضمون و تحلیل ساختاری استفاده شد. در نهایت محقق از جمع بندی عوامل موثر بر پذیرش بیماری (براساس مدل الیزابت کوبلر راس) به مراحل جدیدی در بررسی این تحقیق دست یافت. نتایج این تحقیق نشان داد که بیماران مبتلا به بیماریهای صعب الاعلاج 9 مرحله را تا پذیرش مرگ طی میکنند. در کل 7 مرحله شامل شوک بیماری، راهکارهای مقابله، انکار و عدم پذیرش بیماری، خشم، افسردگی، واکنش گروه های ارجاعی، پذیرش بیماری را گذرانده بودند. بنابراین با توجه به لزوم شناخت فرآیند پذیرش بیماری در بیماران مبتلا به بیماری های صعب الاعلاج، نتایج این مطالعه می تواند برای افراد درگیر با این بیماران در جهت مواجهه صحیح با آنها مفید و کاربردی باشد. همچنین نتایج این مطالعه می تواند برای پژوهشگران، مدیران و برنامه ریزان جهت شناخت بیشتر نیازهای بیماران و برنامه ریزی های مبتنی بر شواهد مورد استفاده قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
443 -453
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027717 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!