تا چه اندازه نمرات مصحان قابل پیش بینی هستند: نقش تیپ های شخصیتی

نویسنده:
پیام:
چکیده:

نتایج تحقیقات حاکی از این است که خصوصیات شخصیتی مصححان می تواند به صورت منفی و یا مثبت نمراتی که آنها به توانایی های زبان آموزان می دهند تحت تآثیر قرار بدهد. اگر چه هنوز مکانیزم دقیق خصوصیات شخصیتی، نمرات مصححان، و تعامل بین خصوصیات و نمرات مشخص نیست، مطالعات قبلی دلالت براین واقعیت دارد که نمرات مصححان نمی تواند منعکس کننده دقیق توانایی های زبان آموزان باشد و در نتیجه ممکن است نتایج را برعکس بکند و تصمیماتی که در مورد زبان آموزان براین اساس گرفته بشود نامعتبر کند. بنابراین هدف از تحقیق حاضر این بود که به صورت تجربی دریابد تا چه اندازه تیپ های شخصیتی می توانند نمراتیی را که مصححان به عملکرد نوشتاری زبان آموزان می دهند پیش بینی کند. به همین منظور، مصححان انشاهای زبان آموزان را با استفاده از سیزده معیار ارزیابی و با به کار گیری مقیاس رتبه ای نمره دادند. پرسشنامه تیپ شخصیتی و انشا های زبان آموزان برای سنجش تیپ شخصیتی مصححان و گرداوری داده ها استفاده شد. نتایج رگرسیون خطی نشان داد که تیپ های شخصیتی نمی توانند نمرات مصححان را پیش بینی کنند. نتایج بدست آمده حاکی از این است تیپ های شخصیتی نمی توانند نمرات را تبیین کنند و در نتیجه باید عوامل شخصیتی دیگر را برای تبیین نمرات مصححان جستجو کرد. کاربرد های نتایج مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
33 -55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027834 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!