جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده نفت خام از خاک برخی نواحی نفتی خوزستان

پیام:
چکیده:
هدف

در این مطالعه توانایی باکتری های جداسازی شده از برخی نواحی آلوده به نفت خام واقع در استان خوزستان در از بین بردن آلودگی های نفتی مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش ها

پس از مراحل غنی سازی، جداسازی و غربالگری اولیه، بر اساس توالی ژن کد کننده 16S rRNA، 11 باکتری متعلق به جنس های Lysobacter ruishenii strain CTN-1، Kocuria rosea strain CMS، Bacillus pseudomycoides strain NBRC، Delftia tsuruhatensis strain 332، Planomicrobium chinense strain NBRC ، Acinetobacter junii strain ATCC ، Cedecea lapagei strain DSM، Ochrobactrum intermedium strain CNS، Pseudomonas aeruginosa strain SNP، Chryseobacterium flavum strain CW-E 2و Streptomyces novaecaes strain NBRC شناسایی گردیدند. در مرحله بعد میزان تخریب نفت خام در محیط کشت نمکی حداقل (MSM) جامد و مایع حاوی 1درصد نفت خام اندازه گیری شد.

نتایج

براساس نتایج حاصل از سه نوع آنالیز مختلف مشخص گردید که کلیه باکتری های جداسازی شده در این پژوهش قابلیت تخریب نفت خام را به میزان مختلف دارا می باشند ولی از بین آنها باکتری های Planmicrobium chinense Ochrobactrium intermedium, و Pseudomonas aeruginosa  نسبت به سایر باکتری های جداسازی شده در این پژوهش دارای نرخ رشد بالاتر و نیز میزان تخریب بیشتر در مدت زمان 15 روز بودند.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش به نظر می رسد در صورت انجام پژوهش های تکمیلی، زیست پالایی به وسیله باکتری های جداسازی شده در این پژوهش می تواند گزینه مناسبی جهت پاکسازی نواحی آلوده استان خوزستان باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -56
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028091 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!