واکاوی کاربرد معانی حرف اضافه «از» تا پایان قرن ششم (مطالعه موردی در چهار‏کتاب: تاریخ بلعمی، تاریخ بیهقی، قابوس نامه و جامع الحکمتین)

پیام:
چکیده:

شناخت معانی حروف اضافه از‏جمله «از» به‏دلیل نقش تعیین‏ کننده ‏ای که در القای مقصود دارد، ضروری است. به ‏منظور شناخت بیشتر «از»، با رویکرد سبک شناسی زبانی در سطح لغوی و با اتخاذ روش توصیفی‏- ‏تحلیلی کاربرد بیست‎و‎نه معنی «از» در تاریخ بلعمی، تاریخ بیهقی، قابوس نامه و جامع الحکمتین مربوط‏به دوره اول و دوم نثر فارسی پژوهش شده‏است. هدف این تحقیق تسهیل درک مفاهیم متون این دو دوره، یافتن اشتراک، افتراق، درصد کاربرد معانی «از» و تعمیم آن در دیگر آثار مشابه براساس سبک شناسی زبانی است. شناخت معانی این‏ حرف می‏تواند ابزاری برای تفسیر و تبیین درست متون ‏باشد. نتایج پژوهش نشان‏ می‏دهد که در مقایسه ‏مجموع آثار با یکدیگر بیشترین و کمترین بسامد «از» به ‏ترتیب به تاریخ بلعمی با 74/29 درصد و تاریخ بیهقی با 19/64درصد اختصاص‏ می‏یابد. اما در مقایسه دو دوره، بسامد «از» در دو‏کتاب دوره اول 51/34درصد و در دو‏کتاب دوره دوم 48/66درصد است. هم‏چنین پرکاربردترین معنی این‎حرف به «تبعیض» با 44 بار در دوره اول و کم‏ کاربردترین معنی به‎طور مشترک به «توضیح» و «مصاحبت» در دوره اول؛ «انتساب»، «فصل‏ و‏تمیز» و «برای» در دوره دوم هر‏کدام تنها با یک تکرار اختصاص ‏می‏ یابد. دیگر معانی«از» با توزیع تقریبا یکسانی در هر دو ‏دوره به‏ک ار رفته‏ است درحالی‏که در تقابل معانی توزیع مشخصی وجود‏ندارد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحه:
15
لینک کوتاه:
magiran.com/p2030475 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.