جایگاه منافع ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره روحانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هر کشوری برای فعالیت در عرصه بین المللی نیازمند طراحی سیاست خارجی فعال و پویایی است. سیاست خارجی طراحی شده، به وسیله سیاست گزاران یک کشور در مقابل دولت ها یا عناصر بین المللی دیگر، برای رسیدن به اهداف ملی و تامین منافع ملی است. مفهوم منافع ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دارای بار ارزشی است و چارچوبی است که سیاست خارجی کشور با توجه به آن رویه ها و ابزارها، خود را سازماندهی می کند. به نظر می رسد می بایست، جایگاه منافع ملی در دوران ریاست جمهوری روحانی را از منظری سازه انگارانه مورد بررسی قرار داد. تغییر جهت گیری سیاست خارجی ایران در برخورد با قدرت های بزرگ بر پایه اجماع داخلی و حاکمیت مردم سالاری به تعریف مجدد منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در دوران ریاست جمهوری روحانی منجر گردید. سوال مقاله عبارت از این است که جایگاه منافع ملی چه تاثیری بر جهت گیری سیاست خارجی ایران در دوره روحانی داشته است؟ روش تحقیق مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و یافته های این پژوهش نشان می دهد که حاکمیت مردم در تصمیم گیری های داخلی و جایگزینی گفتگو در سیاست خارجی و تنش زدایی در عرصه بین المللی، می تواند حافظ منافع ملی جمهوری اسلامی ایران باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
49 تا 63
لینک کوتاه:
magiran.com/p2035548 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!