شبیه سازی با روش پیچک بزرگ لایه آمیخته شمال دریای عربی متاثر از شکست موج و گردش لانگمویر ناشی از مونسون تابستانی

پیام:
چکیده:

در این پژوهش، شبیه سازی با روش پیچک بزرگ لایه آمیخته شمال دریای عربی با استفاده از مدل عددی پالم در شرایط سهیم بودن یا نبودن پدیده های شکست موج و گردش لانگمویر ناشی از باد مونسون تابستانی انجام شده است. ابعاد افقی این مقاله در افق 300 متر در 300 متر، عمق شبیه سازی شده 80 متر و فاصله شبکه در هر سه جهت برابر با 25/1 متر است. به منظور اعمال اثر باد جنوب غربی، شار اندازه حرکت ناشی از باد در هر دو راستای   و  تعریف شده است. با توجه به هدف اصلی مقاله، به جای تلاش برای شبیه سازی شکست موج، با اعمال نوسانات تصادفی در سطح دریا، تاثیرات شکست موج بر لایه سطحی دریا در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که شکست موج فقط بر اعماق نزدیک به سطح دریا (کم تر از 5 متر) تاثیرگذار است؛ حال آن که باریکه های به وجود آمده از گردش لانگمویر تا اعماق زیادی که مرتبه ای از طول موج در نظر گرفته شده است، نقش ایفا می کنند. همچنین این نتیجه حاصل شد که تلفیق هر دو پدیده شکست موج و گردش لانگمویر موجب کاهش اندک انرژی جنبشی تلاطمی می شود که این امر می تواند از تاثیراختلالی شکست موج بر میدان سرعت به وجود آمده از نیروی تاو در سطح ناشی شده باشد. بااین وجود، برخلاف مطالعات پیشین، در هیچ عمقی اثر برش سرعت به عنوان عاملی تعیین کننده در بزرگی TKE به حساب نیامد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2038880 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!