مدل سازی میدان های جابجایی هم لرزه گسلی در محیط های الاستیک بر پایه مدل نابرجایی کروی

پیام:
چکیده:

این تحقیق بر روی مدل سازی تغییر شکل های هم لرزه در اثر حرکت گسل در محیط الاستیک می باشد و می توانیم با آن تغییر شکل های ایجادشده در گسل ها را به دست آوریم. در اینجا مدل سازی میدان جابجایی هم لرزه  بر اساس روش تحلیلی با دو مدل نابرجایی کروی و مدل نابرجایی نیم فضا صورت گرفته است. اختلاف میدان جابجایی حاصل از دو مدل کروی و نیم فضا که ناشی از کروی و مسطح در نظر گرفتن زمین در دو مدل می باشد، موردبررسی قرارگرفته است. بر اساس این مدل سازی، آنالیز حساسیت اختلاف دو مدل کروی و نیم فضا در برآورد میدان جابجایی نسبت به پارامترهای هندسی یک گسل شبیه سازی شده برای یک پروفیل طولی 100 کیلومتری موردبررسی قرارگرفته و میزان تاثیر پارامترهای گسل را در نتایج خروجی دسته بندی کرده ایم. با توجه به نتایج عددی حاصل از آنالیز حساسیت بیشترین تاثیر از پارامتر میزان لغزش و به دنبال آن پارامترهای عمق گسل، زاویه شیب و عرض و طول گسل دیده می شود. این نتایج به این معنی می باشد که هرچه میزان لغزش، عمق و عرض و طول گسل  بیشتر شود و یا زاویه شیب میانه داشته باشیم مدل کروی نتایج بهتری نسبت به مدل نیم فضا در برآورد میدان جابجایی دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040467 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!