وضعیت سلامت، آموزش و نابرابری در درآمد در ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

آموزش و نابرابری در درآمد هر دو از تعیین کننده های اجتماعی نابرابری در سلامت هستند. هر جامعه ای برای بهبود وضعیت سلامت خو، باید بر برابری درآمد و آموزش تمرکز کند. مروری بر وضعیت فعلی میتواند نقاط ضعف را نشان داده و آن را بهبود بخشد.

روش

 این مطالعه از نوع توصیفی بوده و جمع آوری داده از روش مطالعه اسنادی صورت گرفته است. در این مطالعه سعی شده با استفاده از بانک های اطلاعاتی مختلف، مطالعات صورت گرفته و گزارشهای جهانی، وضعیت ایران در زمینه های محیط زیست، آموزش، سلامت، نابرابری اقتصادی و شکاف جنسیتی مورد بررسی قرار گیرد. مطالعات نشان داد در زمینه نابرابری در درآمد و ثروت اگر چه وضع ایران از کشورهای خاشیه خلیج فارس بهتر بوده اما نسبت به دیگر مناطق جهان از جمله ایالات متحده، اروپای غربی نابرابری بیشتری در ایران دیده می شود. در زمینه سلامت ، در بین پنجاه دلیل عمده مرگ و میر، ایران از نظر تعداد مرگ و میر بر اثر تصادفات جاده ای و بر اثر مصرف مواد مخدر در وضعیت بدی قرار دارد و به ترتیب رتبه اول و چهارم جهانی را دارد. در عین حال در زمینه مرگ و میر بر اثر سرطان کبد، سرطان پوست، صرع، سرطان دهانه رحم، سرطان زبان و سرطان کلیه در وضعیت خوبی نسبت به دیگر کشورهای جهان و در رتبه های اخر جا دارد و در دیگر موارد وضعیت ایران متوسط و در میانه کشورهای جهان است.  در زمینه آموزش، وضعیت ایران در زمینه های آموزش ابتدایی، محروم نماندن کودکان از تحصیل در مقطع ابتدایی، تضمین دسترسی برابر زنان و مردان به آموزش عالی و ریشه کنی نابرابری جنسیتی در مشارکت در آموزش وضعیت خوبی نسبت به دیگر مناطق جهان دارد اما در زمینه تعداد سالهای پیش دبستانی و آموزشهای قبل از دوران مدرسه وضعیت ایران نسبت به دیگر مناطق جهان ضعیف تر بوده است.

نتیجه گیری

بررسی وضعیت ایران در زمینه آموزش و درآمد نشانهای مشکلاتی است که باید برطرف شوند. با توجه به این که هر دو جزو تعیین کننده های اجتماعی نابرابری در سلامت هستند، اهداف توسعه پایدار میتواند راهممایی برای بهبود این وضعیت باشد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
186 تا 193
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040623 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!