تاثیر خستگی موضعی عضلات چهارسر و همسترینگ بر حس عمقی مفصل زانو در زنان سالم

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

حس عمقی بخشی از سیستم حسی پیکری است که مسئول گردآوری اطلاعات برای سیستم عصبی مرکزی به منظور آگاهی دادن از وضعیت بخش های مختلف بدن نسبت به یکدیگر است. یکی از عوامل ایجاد اختلال در حس عمقی خستگی است. در این تحقیق به بررسی تاثیر خستگی عضله چهارسررانی و همسترینگ بر حس عمقی مفصل زانو در زنان سالم پرداخته شده است.

روش بررسی

20 زن جوان سالم با میانگین سنی25 تا 35 سال که ازنظر دامنه حرکتی مفصل زانو و قدرت عضلات طبیعی بوده و هیچ گونه ضایعه عصبی عضلانی اسکلتی نداشتند، در این مطالعه شرکت کردند. خستگی موضعی عضلات چهار سر و همسترینگ با استفاده از دستگاه دینامومتر ایزوکینتیک صورت گرفت. میزان وضعیت حس عمقی در دو وضعیت فعال و غیرفعال با استفاده از آزمون بازسازی زاویه هدف (فلکشن 30 ، 45 و 60 درجه) در مفصل زانو انجام شد.

یافته ها

 نتایج آزمون تی وابسته نشان داد میزان خطای بازسازی زاویه هدف به دنبال خستگی موضعی عضلات چهار سر ران و همسترینگ در شرایط غیرفعال در زاویه 45 درجه بین پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری وجود ندارد در حالیکه در میزان خطای بازسازی زاویه هدف به دنبال خستگی موضعی بین عضلات چهارسر و همسترینگ در زوایای 30 و 60 درجه در حالت غیرفعال تفاوت معنادار مشاهده شد. 

نتیجه گیری

 بررسی یافته های تحقیق نشان داد خستگی بر حس عمقی مفصل زانو تاثیر دارد و حس وضعیت مفصل را به طور معنی داری کاهش داد. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که خستگی عضله همسترینگ نسبت به عضله چهار سر رانی اثر بیشتری بر حس وضعیت مفصل دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
4
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041151 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!