اثر کودهای آلی و شیمیایی در مراحل مختلف فنولوژیک بر برخی خصوصیات کمی و کیفی سورگوم علوفه ای اسپیدفید (Sorghum bicolor L. Var. Speed Feed)

پیام:
چکیده:

با در نظر گرفتن اهمیت استفاده از کودهای آلی در کشاورزی پایدار، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوی، طی سال زراعی 95-1394 اجرا گردید. فاکتور اول شامل زمان محلول پاشی در سه مرحله شش برگی، ساقه دهی و پیش از گلدهی سورگوم و فاکتور دوم شامل محلول پاشی جلبک (عصاره جلبک دریایی40% ، نیتروژن 8%، پتاسیم 22%، فسفر 18%، آمینو اسید، آلجینیک و سیتوکینین، 5 در هزار)، 101-) HBمحرک رشد، 1 در هزار)، ماکروNPK)  20-20-20، 2 در هزار)، آب و شاهد بود. با اعمال محلول پاشی در هر سه مرحله، میزان فیبر خام، فیبر محلول در شوینده اسیدی و خنثی کاهش یافت و در مقابل قابلیت هضم علوفه افزایش نشان داد. محلول پاشی با جلبک و 101-HB در مرحله ساقه دهی در مقایسه با محلول پاشی با آب و شاهد در هر سه مرحله سبب افزایش  14% قابلیت هضم و 105% قند محلول گردیدند. محلول پاشی جلبک دریایی در مرحله ساقه دهی، بیشترین میزان پروتئین خام (16/48) را به خود اختصاص داد. محلول پاشی کودهای مایع در مرحله شش برگی و ساقه دهی با افزایش 34% نسبت به محلول پاشی با آب و شاهد در هر سه مرحله، بیشترین شاخص سطح برگ را داشتند. محلول پاشی جلبک و 101-HB  در مرحله ساقه دهی به ترتیب با افزایش 54 و 46 درصدی عملکرد، بالاترین گروه آماری بودند . بهره گیری از کودهای آلی علاوه بر بهبود کیفیت و سودآوری برای کشاورز، قدمی مهم در جهت پیشبرد کشاورزی پایدار بوده و قابل توصیه می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041530 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!