بررسی مقایسه ای نشانگان روانشناختی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس و افراد بهنجار

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

بیماری ام.اس ماهیت مزمن و پیشرونده دارد و بر جنبه های مختلف زندگی فرد تاثیر می گذارد و در نتیجه مشکلات روانشناختی و کاهش کیفیت زندگی را به همراه دارد. با توجه به اهمیت این موضوع این مطالعه با هدف بررسی نشانگان اختلالات روانشناختی در بیماران ام.اس و مقایسه آن ها با گروه گواه انجام شد. 

روش کار

این مطالعه به روش علی- مقایسه ای در بیماران مبتلا به ام.اس و افراد سالم استان گیلان انجام شد. به منظور انجام پژوهش 120 بیمار ام.اس و 120 فرد سالم در این مطالعه مشارکت داشتند. جهت جمع آوری داده ها از چک لیست نشانه های بیماری 90 سوالی تجدید نظر شده  استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS-22 و آزمون یو من- ویتنی انجام شد.

یافته ها

بررسی نقطه برش برای GSI نشان داد که 68 نفر (66/56%) از بیماران ام.اس و 23 نفر (16/19%) از افراد سالم مشکوک به اختلالات روانشناختی بودند. نتایج بررسی نشانگان اختلالات روانشناختی دلالت بر این داشت که میانگین رتبه ای اختلالات جسمانی سازی (001/0>p، 471/4-=Z، 4798=U)، وسواس فکری- عملی (001/0>p، 118/5-=Z، 500/4450=U)، حساسیت بین فردی  (001/0>p، 893/4-=Z، 500/4572=U)، افسردگی  (001/0>p، 513/4-=Z، 500/4775=U)، اضطراب  (001/0>p، 219/5-=Z، 500/4360=U)، خصومت  (001/0>p، 204/5-=Z، 500/4411=U)، فوبیا  (001/0>p، 945/3-=Z، 500/5099=U)، پارانویا  (001/0>p، 401/3-=Z، 5375=U)، روان پریشی (001/0>p، 689/5-=Z، 500/4154=U)، و میانگین رتبه ای GSI  (001/0>p، 597/5-=Z، 419=U) در بیماران ام.اس به طور معنادار بیشتر از افراد سالم بود. 

نتیجه گیری

در مجموع نتایج نشان داد که نشانگان روانشناختی در افراد مبتلا به ام.اس بیشتر از افراد بهنجار می باشد. باتوجه به اینکه مسائل روانشناختی نقش موثری بر فرایند درمان این افراد دارد، براین اساس غربالگری و ارائه مداخلات روان درمانی مبتنی بر نشانگان روانشناختی این بیماران توصیه می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
73 -83
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041727 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!