بررسی نقش متون بحثی و توصیفی در درک مطلب شنیداری

پیام:
چکیده:

فراگیری زبان خارجی فرآیندی است که در درجه ی اول مستلزم تقویت مهارت های دریافتی زبان آموزان است. این فرآیند شامل چهار مهارت اصلی شنیداری، گفتاری، خواندن و نوشتن است که در این میان مهارت شنیداری به عنوان یک مهارت دریافتی، برای کسب درون داد مورد نیاز و استفاده از آن در تعاملات واقعی به کار گرفته می شود. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر دو نوع متن شنیداری متفاوت، بحثی و توصیفی، بر سطح درک مطلب شنیداری دانشجویان است. به این منظور، برای سنجش میزان اختلاف میان دو متن در تعیین سطح مهارت درک مطلب شنیداری، از روش کمی استفاده شد. پنجاه دانشجو که در رشته های مختلف، در دو دانشگاه در تبریز تحصیل می کردند، در این تحقیق شرکت کردند. آن ها به چهار پرسش در رابطه با متن شنیداری بحثی و چهار پرسش در رابطه با متن شنیداری توصیفی و به دنبال آن، دو نوع پرسش چهار گزینه ای صوری و استنباطی پاسخ دادند. نتایج به دست آمده از آزمون تی دو نمونه ی مستقل، نشان داد که میان سطح مهارت درک مطلب شنیداری دانشجویان در ارتباط با دو متن مختلف، اختلاف معناداری وجود دارد. عملکرد دانشجویان در پاسخ به پرسش های چهارگزینه‏ای در متن شنیداری بحثی به طور معناداری بهتر از عملکرد آن ها در متن توصیفی بود. معلمان، مولفان کتاب و طراحان برنامه ی درسی می توانند از نتایج این پژوهش برای توسعه ی روش ها و مطالب کارآمد برای تدریس مهارت شنیداری بهره ببرند. دستاوردهای این تحقیق همچنین می تواند به دانشجویان کمک کند تا دیدگاه خود را وسیع تر کرده و با استفاده از آن، مهارت شنیداری خود را تقویت نمایند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
215 -232
لینک کوتاه:
magiran.com/p2043364 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.