مقایسه ریخت سنجی دو جمعیت ماهی واسپی Cabdio morar (Hamilton, 1822) در حوضه های آبریز مکران و ماشکید، استان سیستان و بلوچستان

پیام:
چکیده:

مقایسه ریخت‌سنجی ماهی واسپی Cabdio morar در استان سیستان و بلوچستان بر اساس 19 صفت ریختی بر روی 40 قطعه ماهی از رود ماشکید و 63 قطعه ماهی از رود سرباز انجام گرفت. عملیات نمونه‌برداری با استفاده از یک دستگاه الکتروشوکر طی تابستان 1392 انجام شد و نمونه‌های صید شده پس از بیهوشی در عصاره‌ی پودر گل میخک، درون فرمالین بافری 4% تثبیت و به آزمایشگاه منتقل شدند. تصاویر دیجیتال تهیه شده از نیمرخ چپ نمونه‌ها به کمک نرم‌افزار ImageJ مورد سنجش صفات ریخت‌سنجی قرار گرفتند. به‌منظور مقایسه‌ی آماری داده‌های ریخت‌سنجی ماهیان مورد مطالعه، از روش‌های تجزیه‌وتحلیل مولفه‌های اصلی (PCA) و آنالیز تابع متمایزکننده (DFA) پس از حذف اثر اندازه از داده‌های خام استفاده گردید. نتایج مقایسه‌ی آماری نشان داد واسپی‌های رودخانه ماشکید در صفات ارتفاع بدن، طول سر، طول پوزه، قطر حدقه، فاصله پشت‌حدقه‌ای، طول پیش‌باله پشتی، پیش‌باله شکمی و پیش‌باله مخرجی، ارتفاع باله پشتی، طول قاعده باله پشتی و طول قاعده‌ی باله مخرجی دارای مقادیر بیشتری نسبت به ماهیان رودخانه‌ی سرباز هستند (01/0>p). عوامل اکولوژیک شامل شرایط خرده‌زیستگاهی از قبیل جریان آب، وجود پوشش گیاهی متراکم و کمیت و کیفیت مواد غذایی در محیط می‌تواند از عوامل عمده‌ی بروز تفاوت ریختی در بین آن‌ها باشد.
 

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
121 -130
لینک کوتاه:
magiran.com/p2047533 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!