تحلیل همدیدی و ساختار دینامیکی الگوهای تابستانه استان خوزستان

پیام:
چکیده:
در این پژوهش به بررسی همدیدی و تغییرات ساختار دینامیکی الگوهای تابستانه در استان خوزستان پرداخته شده است. بدین منظور دمای ایستگاه های منتخب در یک دوره آماری روزانه 30 ساله (2015-1986) تعیین شد و داده های جوی سال های مذکور با استفاده از سایت http://www.esrl.noaa.gov استخراج گردید و داده های روزانه این سال ها در تراز دریا در اسکریپتی در محیط نرم افزار grads تهیه و استخراج شد. برای الگوهای گردشی غالب تابستانه از شیوه تحلیل عاملی با دوران واریمکس استفاده شد. پرتکرارترین الگوی همدیدی در ماه های گرم استان خوزستان الگویی شبیه الگوی مورخ 27 ژوئن 2001 هست. در این الگو در لایه زیرین وردسپهر مرکز چرخندی بر روی شمال عربستان و جنوب خلیج فارس تشکیل می شود که گاه به صورت مستقل و گاه به صورت ادغام شده با چرخند حرارتی پاکستان بر روی استان خوزستان گسترش می یابد. در تمام موارد یک زبانه کم فشار با راستای جنوب شرقی- شمال غربی در امتداد دامنه های جنوبی زاگرس و خلیج فارس وارد استان می شود. این الگو باعث فرارفت هوای گرم بیابان های داغ عربستان بر روی استان می شود. به تدریج در لایه میانی وردسپهر بخصوص از تراز 700 هکتوپاسکال این الگوی چرخندی جای خود را به یک پشته عمیق که از سلول پرفشار عربستان که در تمام ماه ها بر روی ساحل شرقی دریای سرخ (محدوده مکه تا مدینه) قرار دارد، قرار می گیرد. این الگوی همدیدی باعث ایجاد یک لایه پایدار در لایه میانی بر روی استان شده و با فرونشینی هوا در یک لایه ضخیم و گرمایش بی دررو حاصل از آن باعث تشدید گرمای لایه سطحی جو بر روی استان می گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
17 -29
لینک کوتاه:
magiran.com/p2049170 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.