مقایسه روش های برآورد قابلیت اعتماد مدل تنش-مقاومت چندمولفه ای در توزیع رایلی وارون

پیام:
چکیده:
در این مقاله، قابلیت اعتماد در مدل تنش-مقاومت چندمولفه ای، وقتی که متغیرهای تنش و مقاومت دارای توزیع های رایلی ‏وارون با پارامترهای متفاوت ‎alpha‎ و ‎beta‎ هستند، به روش های ماکسیمم‏ درست نمایی، بیزی و بیزی تجربی برآورد می شود. سپس به کمک شبیه سازی مونته کارلو و دو مجموعه داده های واقعی، این روش های برآورد با هم مقایسه می شوند.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051221 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!