تحلیل بقا با استفاده از رگرسیون درختی جمعی بیزی

پیام:
چکیده:
مدل های درختی یک روش جدید و ابتکاری را برای تحلیل مجموعه داده های بزرگ به وسیله تقسیم بندی فضای پیش بینی کننده ها به نواحی ساده تر به نمایش می گذارند. مدل رگرسیونی درختی جمعی بیزی، مدلی که در این مقاله به معرفی و توضیح آن می پردازیم، در ساختار خود از مدل جمع درختان استفاده می کند، زیرا ترکیب چند درخت از درخت تنها دقت بالاتری دارد. پس این مدل مبتنی بر درخت و جزء مدل های ناپارامتری است و در واقع تعمیمی از روش های رده بندی و رگرسیون درختی است، که در ساختار این روش ها درخت تصمیم وجود دارد. این روش ها تحلیلی قدرتمند برای کشف ساختار داده ها هستند و کاربرد آنها در علوم پزشکی بسیار وسیع است.

در این روش، روی پارامترهای مدل جمع درختان پیشین هایی در نظر گرفته می شود و سپس با استفاده از الگوریتم های کمکی به تحلیل می پردازد. در این مقاله ابتدا مختصرا مدل رگرسیونی درختی جمعی بیزی را معرفی کرده و سپس کاربرد آن را در تحلیل بقا با بررسی داده های مربوط به بیماران سرطان ریه بیان می کنیم.
زبان:
فارسی
صفحات:
33 -42
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051223 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!