مقایسه سیستم های منسجم متشکل از مولفه های تصادفی از دو دسته مختلف

پیام:
چکیده:
سیستم منسجمی متشکل از مولفه های مستقل یا وابسته را در نظر بگیرید و فرض کنید که مولفه های آن به طور تصادفی از دو کلاس مختلف انتخاب شده، و مولفه های کلاس اول به مفهوم برخی از ترتیب های تصادفی بزرگ تر  از مولفه های کلاس دوم هستند.  در این مقاله، با استفاده از ترتیب‏ های تصادفی مختلف به مقایسه  قابلیت اعتماد چنین سیستم هایی ‎‏پرداخته می شود و نشان داده می شود که  هرگاه تعداد  تصادفی  مولفه های انتخاب شده از دسته اول به مفهوم برخی از ترتیب های تصادفی افزایش می یابد، قابلیت اعتماد سیستم حاصل  بیشتر خواهد بود.  هرگاه مولفه های سیستم‏، وابسته در نظر گرفته شوند، برای توصیف ساختار وابستگی میان طول عمر مولفه ها از توابع مفصل استفاده می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -91
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051227 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!