بهینه سازی مسیریابی تکنسین های ارائه دهنده خدمات پس از فروش با تقاضای احتمالی و محدودیت ظرفیت با استفاده از خوشه بندی: ‎}‎مطالعه موردی در شهر اصفهان

پیام:
چکیده:
با توجه به افزایش روز افزون سهم خدمات در سراسر دنیا یکی از عوامل تاثیر گذار بر رضایت مشتریان ارائه خدمات به موقع با کمترین میزان تاخیر است و همواره یکی از دغدغه های اصلی مراکز ارائه خدمات حضوری، نحوه تخصیص کار ها، برنامه ریزی و سازماندهی و ترتیب رسیدگی و مسیریابی ارائه خدمات به مشتریان بوده است و عدم برنامه ریزی صحیح در این زمینه موجب افزایش بار ترافیکی در سطح شبکه و افزایش آلودگی زیست محیطی، آلودگی صوتی و اتلاف وقت، اتلاف سوخت و در نهایت نارضایتی مصرف کنندگان و تکنسین ها را به همراه خواهد داشت. از جهتی  تقسیم کار روزانه جهت ارائه سرویس به صورت دلخواه و با در نظر گرفتن نظر افراد انتخاب بهینه ای نخواهد بود در این پژوهش با مطالعه موردی در یک شرکت خدمات پس از فروش در صنعت لوازم خانگی و با استفاده تقاضاهای مشتریان در شهر اصفهان، با بکارگیری ازروش های داده کاوی، نقاط تقاضای جغرافیایی مشتریان با الگوریتم ‎K-means‎  خوشه بندی شده  و سعی شده است با استفاده از خوشه بندی مناطق جغرافیایی،  فضای جستجوی مسئله را کاهش داده شود و با توجه به این که مسئله مسیریابی جز مسائل ‎NP-Hard‎ قرارمی گیرد از الگوریتم شبیه سازی تبرید جهت یافتن مسیر تکنسین ها با تقاضای احتمالی مشتریان با رعایت ظرفیت کار روزانه در هر خوشه استفاده شده و به منظور مقایسه نتایج، مسئله مسیریابی تکنسین ها و با همان محدودیت ها و بدون اعمال خوشه بندی، نیز انجام شده است.  نتایج محاسباتی نشان می دهد که در مسئله مسیریابی تقاضای احتمالی با رعایت محدودیت ظرفیت کار روزانه برای سرویسکاران پس از خوشه بندی با الگوریتم ‎K-means‎، تابع هدف، در مقایسه با حل مسئله بدون اعمال خوشه بندی بهبود قابل توجهی داشته است. مسیریابی تکنسین خدمات، بااستفاده از خوشه بندی ضمن جوابگو بودن در زمان بسیار کمتر دارای آزمون تکرار پذیری بالاتری بوده و موجب ایجاد نظم و افزایش حس مسئولیت و افزایش تسلط بر مناطق ارائه خدمات می گردد و نقش موثری در کاهش زمان رسیدگی به مصرف کننده و جلب رضایت آنها دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
103 -116
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051229 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!