الزامات و فرآیندهای تحولی ناجا در عرصه تحقق دولت اسلامی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

انقلاب اسلامی حرکت شتابنده ای است به سمت تحقق دولت اسلامی در ایران و شکل گیری جامعه اسلامی و پدید آمدن تمدن اسلامی بر محوریت تمدن اسلامی- ایرانی در جهان اسلام است. یکی از مسائل اساسی در سال های اخیر، پاسخ به این پرسش است که رسالت نهادهای انقلابی در فرایند تحقق اهداف اسلامی و به طور خاص در تحقق دولت اسلامی در شرایط حاضر چیست؟ ناجا به عنوان یکی از دستگاه های انقلابی در نظام مقدس جمهوری اسلامی است که طبعا از یک نهاد انقلابی، توقعات انقلابی می‏رود. در نقشه راه کلان دولت مطلوب اسلامی، ایجاد تحول در کارگزاران و نهادهای نظام اسلامی و نیز باور به اینکه ساخت دولت اسلامی، هم ضرورت دارد و هم در شرایط فعلی امکان پذیر است، از الزامات اساسی دولت سازی به شمار می آید.

روش تحقیق

این تحقیق در پی آن است که با روش توصیفی تحلیلی و با شیوه اسنادی، به بررسی، توصیف و تبیین الزامات و فرایندهای تحولی ناجا در عرصه تحقق دولت اسلامی بر اساس آراء و اندیشه های مقام معظم رهبری بپردازد.

یافته ها و نتیجه گیری

ناجا با ماموریت امنیتی و انتظامی، به عنوان مظهر حاکمیت جمهوری اسلامی، نقش تعیین کننده ای در تحقق دولت اسلامی دارد. از مهم ترین فرایندهای تحولی ناجا در تحقق دولت اسلامی، تحول در سه حوزه سخت افزاری، نرم افزاری و مغزافزاری و تفکیک در سه بعد دانش، نگرش و توانش است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -111
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051588 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!