نقش سازمان عقیدتی سیاسی در فرهنگ سازی سیاسی در نیروی انتظامی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

سازمان های مدیریتی، نقش مهمی در فرایند نیل به اهداف و آرمان های سازمان دارند. مطالعه این نقش ها و کارکردهای سازمان های مدیریتی، به گونه ای مطالعه جامعه شناختی سازمان تلقی می شود. سازمان عقیدتی سیاسی از سازمان های تابع نیروی انتظامی کشور است که مهم ترین کارویژه آن «کمک به تکوین سازمان پلیس و نیروی انتظامی اسلامی و در تراز جمهوری اسلامی ایران» است و نوشتار حاضر، پویشی علمی به منظور مطالعه نقش سازمان عقیدتی سیاسی در فرایند نهادینه سازی فرهنگ سیاسی مطلوب در نیروی انتظامی است.

روش تحقیق

این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از اسناد و منابع موجود متعلق به دیدگاه های رهبر انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و با استفاده از رویکرد نهادگرایی انجام گرفنه است.

یافته ها و نتیجه گیری

یکی از کارکردهای مهم سازمان عقیدتی سیاسی، «فرهنگ سازی سیاسی» و توسعه و تعمیق فرهنگ سیاسی مبتنی بر هنجارها و ارزش های اسلامی در میان منابع انسانی و فرماندهان نیروی انتظامی است که بخشی مهم از حوزه بصیرت سیاسی سازمانی را شامل می شود. سازمان عقیدتی سیاسی ماموریت تکوین سازمان پلیس در تراز جمهوری اسلامی ایران را از طریق زیر انجام می دهد: 1-   آموزش و تربیت معرفت شناختی و اعتقادی فرماندهان و منابع انسانی پلیس؛ 2-   آموزش و تربیت اخلاقی و رفتاری فرماندهان و منابع انسانی پلیس؛ 3-   آموزش و تربیت سیاسی فرماندهان و منابع انسانی پلیس؛ 4-   فضاسازی معنوی و اخلاقی در درون ساختارهای مختلف نیروی انتظامی؛ 5-   پیشگیری از انحرافات و کژروی های فرماندهان و منابع انسانی پلیس؛ 6-   نهادینه سازی فرهنگ اسلامی به عنوان یک «کنش ارزشی» در فعالیت های فرماندهان و منابع انسانی پلیس.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
113 -149
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051589 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!