قضایای اخلاقی در بیولوژی سینتتیک

پیام:
چکیده:
زمینه

بیولوژی سینتتیک یک گستره دانشی نوپدید است که با خود انبوهی از امکانات و کاربردهای بالقوه را حمل می نماید و از آنجا که رشته های گوناگون را از مهندسی تا علوم پایه با یکدیگر درهم می‎آمیزد، بیشتر چنین می نماید که سیمای یک علم میان رشته ای را داشته باشد. با این ویژگی، در دانش بیولوژیک دانش هایی نهفته است که تدوین و "رهیافت اخلاقی" متمایزی را می طلبد.

مواد و روش ها

 برای ترسیم چهارچوب مسائل اخلاقی گسسته بیولوژی سینتتیک از قالب اصول مدیریت دانش در طراحی قضایای آن استفاده گردید و این مسائل در چهار حوزه خلق دانش، ذخیره سازی دانش، انتشار دانش و به کارگیری دانش بیولوژی سینتتیک مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها

 در خلق ارگانیسم های مصنوعی این قضیه وجود دارد که آیا این ماشین های زنده نیز درخور دریافت توجه اخلاقی هستند؟ قضیه دیگر ذخیره سازی دانش به صورت آزاد در مورد دانش ساخت قطعات، ادوات و سامانه های بیولوژیک در قالب کتابخانه ها باز است؟ در همین گستره بحث عدالت و شکاف فناورانه نیز مطرح می باشد.در کاربرد بیولوژی سینتتیک نیز قضایای ایمنی زیستی و امنیت زیستی اهمیت دارند، زیرا این علم به صورت روزافزون با جامعه بیولوژیست های گاراژی روبرو است. در امنیت زیستی، ساخت ارگانیسم ها با کاربرد دوگانه نیز قضایای اخلاقی ویژه ای را در بحث تروریسم زیستی برمی انگیزد.

نتیجه گیری

 پیچیدگی و گستردگی قضایای اخلاقی در کاربرد محصولات بیولوژی سینتتیک، نشانگر آن است که می بایست اصول اخلاقی متمایزی را با کمک خبرگان علم اخلاق، حقوق و آینده پژوهان علم در گفتمان با جامعه مدنی تدوین نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
347 -363
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051750 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!