بررسی تاثیر دفعات تجدیدنظر پیش‏ بینی سود بر عملکرد شرکت در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پیام:
چکیده:
این پژوهش به بررسی تاثیر دفعات تجدیدنظر پیش‏ بینی سود بر عملکرد شرکت می پردازد. دفعات بروزرسانی اخبار، پیش‏بینی‏های سود یک شرکت را اصلاح نموده و اطلاعات قابل اتکاتری را برای بازار سهام تولید می‏کنند که با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، نیازهای اطلاعاتی استفاده‏کنندگان بنحو مطلوبی بر طرف می گردد و به تبع آن محیط اطلاعات یهبود می یابد. با در نظر گرفتن این مهم، دفعات تجدیدنظر پیش‏بینی سود سبب عملکرد بهتر شرکت ها می‏شود. نمونه مورد بررسی، 125 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران که از روش غربالگری هدفمندی طی سالهای 1389 الی1395حاصل شده و با استفاده از مدل های رگرسیونی چند متغیره، روش داده های ترکیبی و اجرای آزمونهای F لیمر(چاو) و هاسمن و جارک- برا نشان می دهد افزایش دفعات تجدیدنظر پیش‏بینی سود، بر ارزش شرکت و هزینه سرمایه سهام اثر مثبت و معناداری داشته و بر نقدشوندگی سهام شرکت اثر معناداری منفی دارد که به طور کلی دفعات تجدیدنظر پیش‏بینی سود بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2051941 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!