بررسی لیپیدپروفایل و سطح خونی لیپوپروتیین با دانسیته پایین اکسید شده در بیماران مبتلا به لوسمی حاد میلوییدی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

لوسمی حاد میلوییدی، سرطان مغز استخوان و خون می باشد. لیپیوپروتیین اکسیداتیو با دانسیته پایین (oxLDL) یک فاکتور پیش التهابی و پیش آتروژنیک است که رادیکال های آزاد در ساختار خود دارد. در بیماری هایی مانند دیابت، بیماری های قلبی-عروقی و برخی سرطان ها میزان oxLDL نیز افزایش دارد. مطالعات نشان داده اند که oxLDL و دیس لیپیدمی در بیماران مبتلا به کانسرهای مختلف شیوع بالاتری دارند. هدف از انجام پژوهش کنونی بررسی سطح لیپدهای خون و oxLDL در این بیماران مبتلا به لوسمی حاد میلوییدی می باشد.

روش بررسی

در مطالعه توصیفی 36 بیمار مبتلا به لوسمی حاد میلوییدی که از فروردین 1396 تا اسفند 1396 در بخش خون شهید قاضی بیمارستان امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشکی تبریز تشخیص داده شدند، وارد مطالعه شدند. پس از دریافت رضایت نامه کتبی آگاهانه از بیماران پس از 12 ساعت ناشتایی اندازه گیری سطح لیپیدهای خونی و سطح oxLDL با استفاده از دستگاه Automatic analyzer (Abbott Laboratories, Abbott Park, IL, USA) (به روش ELISA) صورت گرفت.

یافته ها

23 بیمار (54/8%) مرد و 19 بیمار (45/2%) زن بودند. میانگین سنی بیماران 14/48±44/06 سال بود که پایین ترین سن، 25 و بالاترین آن 80 سال بود. در بررسی، میانگین سطح کلسترول خون mg/dl 42/28±147/64، تری گلیسرید خون mg/dl 79/34±183/28، LDL، mg/dl 26/35±84/89، HDL، mg/dl 14/51±29، oxLDL میانگینی برابر با ng/ml 6031/85±1482/5 واحد داشتند.

نتیجه گیری

نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که دیس لیپیدمی در بیماران لوسمی حاد میلوییدی مشهود نبوده است. در مورد اینکه oxLDL یک فاکتور استرس اکسیداتیو دخیل در بیماری لوسمی حاد میلوییدی نیاز به بررسی و مطالعات بیشتر می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
423 -427
لینک کوتاه:
magiran.com/p2053150 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.