منابع استرس و ترس دانشجویان پرستاری در بالین: مطالعه مروری

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف

استرس بالای تجربه شده توسط دانشجویان پرستاری در بالین از موانع مهم یادگیری و حرفه ای شدن آن ها می باشد. برای حل چنین مشکلی شناسایی و دسته بندی منابع ترس و استرس دانشجویان در محیط بالینی ایران ضروری به نظر می رسد، که مطالعه حاضر باهدف مرور و جمع بندی منابع استرس و ترس دانشجویان پرستاری در بالین انجام شد.

روش کار

در مرور متون در پایگاه داده های در بازه زمانی سال های 2000-2017، 28 مقاله معیارهای ورود به مطالعه را کسب کردند که به منابع ترس و استرس دانشجویان پرستاری در بالین پرداخته بودند.

یافته ها

بیشتر مطالعات ورود به بالین را به عنوان یکی از منابع ترس و استرس دانشجویان در دوره تحصیلی یادکرده بودند. ترس از انجام اشتباه کار از منابع مهم ترس و استرس دانشجویان موقع حضور در بالین بود. هرچند ناآشنایی با بخش و یا تجهیزات و حتی ارتباط با بیماران، پرستاران و سایر کادر درمانی نیز از منابع عمده ترس و استرس دانشجویان شناسایی شده بود.

بحث و نتیجه گیری

 احساس نداشتن حامی مناسب در بالین توسط دانشجو و کمبود اعتماد به صلاحیت نظری و عملی در دانشجو برای انجام مراقبت در بالین  می تواند ریشه بیشتر ترس ها و استرس های آن ها باشد. آشناسازی دانشجویان با محیط بالینی قبل از ورود به بالین، استفاده از مربیان دلسوز و باتجربه و نیز آموزش روش های مقابله با استرس می تواند در کسب تجارب بالینی مثبت توسط دانشجویان کمک کننده باشد.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
473 -484
لینک کوتاه:
magiran.com/p2055400 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.