بررسی جایگاه زنان در تحقق اهداف فرهنگی اقتصاد مقاومتی؛ مولفه ها و راهکارها

پیام:
چکیده:

انقلاب اسلامی ایران در اهداف فرهنگی خود نیازمند توجه به همه اقشار جامعه از جمله زنان است. از طرفی دیگر، اقتصاد مقاومتی در اندیشه رهبر انقلاب اسلامی دارای مولفه های متعددی است که تمامی اقشار جامعه ایرانی را در بر میگیرد. به همین دلیل بررسی اهداف متعدد اقتصاد مقاومتی یکی از ضرورتهای اساسی اجرای آن در جامعه اسلامی است. زنان به عنوان یکی از اقشار موثر جامعه به دلیل جایگاه خاصی که در تربیت افراد جامعه دارند و عامل اصلی شکلدهی به کانون خانواده در جامعه ایرانی- اسلامی هستند، میتوانند در تحقق اهداف فرهنگی اقتصاد مقاومتی اثرگذار باشند. در همین راستا، پژوهش حاضر درصدد است تا جایگاه زنان را در تحقق اهداف فرهنگی از منظر کلیات اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار دهد و مولفه ها و راهکارهای آن را روشن سازد. حال سوال اساسی این است: زنان چگونه میتوانند در تحقق بخشیدن به اهداف فرهنگی اقتصاد مقاومتی موثر عمل کنند؟ به نظر میرسد واکاوی اصول و قواعد اقتصاد مقاومتی در اندیشه مقام معظم رهبری راهبردهای موثری را در نقشآفرینی زنان به عنوان شاکله های نظام تربیتی جامعه اسلامی به ما نشان میدهد. به همین دلیل، پژوهش حاضر با بررسی آراء رهبری در زمینه اهداف فرهنگی اقتصاد مقاومتی، جایگاه زنان را در این زمینه مورد تامل جدی قرار میدهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -57
لینک کوتاه:
magiran.com/p2065049 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.