بهینه سازی فرایند تولید گوگرد از گازهای اسیدی با روش کلاوس در پالایشگاه گازی با استفاده از نرم افزار Aspen HYSYS

پیام:
چکیده:

در این پژوهش، شبیه‌سازی فرآیند کلاوس با خوراک‌دهی مستقیم در یکی از فازهای پالایشگاه گازی عسلویه انجام شد. با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌سازی Aspen HYSYS مدل‌سازی سینتیکی واکنش‌های انجام شده در دو بخش کوره و راکتورهای کاتالیستی اجرا و نتایج حاصل از آن با داده‌های تجربی مقایسه گردید. نتایج حاصل، نشان دهنده‌ دقت قابل قبول شبیه‌ساز به منظور پیش‌بینی محصولات خروجی از کوره و راکتورهای کاتالیستی است، به طوری که خطای نسبی جریان خروجی از کوره حدود 1/0 درصد و برای راکتورهای کاتالیستی اول و دوم به ترتیب 12/0 و 14/0 درصد می‌باشد. به منظور دست‌یابی به درصد بازیابی بیشتر گوگرد در واحد موجود، بهینه‌سازی پارامترهای مهم فرآیندی انجام شد. در این بهینه‌سازی پنج متغیر مستقل شامل (دمای خوراک ورودی، میزان هوای ورودی و میزان سوخت ورودی به کوره، دمای ورودی به راکتور کاتالیستی اول و دوم) و چهار متغیر محدود کننده شامل (نقاط شبنم در جریان‌های ورودی و خروجی برای راکتور کاتالیستی اول و دوم) در نظر گرفته شد. با توجه به آنالیز حساسیت انجام شده نتایج بهینه‌سازی قابل پیش‌بینی بود و میزان بازیابی موثر گوگرد در کوره و راکتورهای کاتالیستی اول و دوم به ترتیب 42/1، 14/9 و 31/9 درصد افزایش یافت. در پایان، میزان بازیابی کلی در این فرآیند نیز حدود 2 درصد افزایش یافت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069774 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!