جرم انگاری جرائم بدون قربانی در سیاست جنایی تقنینی ایران

پیام:
چکیده:

در هر نظام حقوقی چگونگی مقابله با پدیده مجرمانه نوع سیاست جنایی آن نظام را تعیین می‌نماید. سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در حوزهتقنینی آن در مواردی از سیاست جنایی حقوق بشری تاثیر پذیرفته و در بخش وسیعی متاثر از احکام شرع اسلاممی باشد. سیاست جنایی یک حکومت اسلامی نیز به‌طور طبیعی در بخش ایدئولوژیک خود متاثر از احکام و ارزش‌های اسلامی است که قواعدی همچون؛ مصلحت، مقتضیات زمان و مکان، سیره عقلا و تساهل و تسامح ازجمله آن‌ها است. هر نظام کیفری نسبت به مبانی اندیشه و عقاید خود محدوده اعمال ممنوع را تعیین می‌کند. جرم انگاری روندی می‌باشد که بر اساس آن مقنن رفتاری را غیرمجاز و برای آن مجازات مقرر می‌نماید. این امر در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، بر طبق اصل 71 قانون اساسی بایستی در محدوده معین‌شده در قانون اساسی انجام پذیرد. با امعان نظر به این اصل، توانایی مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین کیفری و جرم انگاری نامحدود نبوده و حسب محدودیت‌هایی است که در قانون اساسی مقرر می‌باشد. اصل چهارم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی را محدود نموده تا بر اساس موازین و احکام اسلام به جرم انگاری اقدام نماید.

زبان:
فارسی
صفحات:
119 -135
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070319 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!