نسبت میان دنیا و آخرت با تکیه بر مبانی عرفانی امام خمینی

پیام:
چکیده:

اندیشه درباره دنیا و آخرت، زندگی و مرگ، فنا و بقا، تداوم یا انقطاع حیات، محدود بودن هستی به جهان ماده یا امتداد یافتن آن در عالمی غیرمادی، جزء جدایی‌ناپذیر حیات بشری بوده است. در این پژوهش برآنیم تا رابطه میان دنیا و آخرت در عرفان اسلامی را با تکیه بر اندیشه‌های امام خمینی; بررسی کنیم. در اندیشه عارفان، از دنیا و آخرت به عالم ظلمات و عالم نور تعبیر شده است و در واقع، در بیشتر موارد، عارفان با نکوهش عالم ظلمانی، در پی رسیدن به عالم نورانی بوده‌اند، اما در اندیشه امام خمینی; با تاثیرپذیری از اسلام، نه تنها دنیا امری نکوهیده شمرده نمی‌شود، بلکه می‌تواند واسطه و راهی برای رسیدن به عالم نورانی و آخرت باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
9 -29
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070340 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!