بازتاب سبک شناسی اعلام منطق الطیر عطار و طبقه بندی آنها

پیام:
چکیده:

بررسی و معرفی شخصیتها، اعلام حقیقی و نمادین در منطق الطیر عطار نیشابوری مقاله ای است که در راستای شناخت و معرفی شخصیتها و اعلام حقیقی میباشد؛ که با طبقه بندی موضوعات و معرفی اعلام و نشانی مفاهیم برگرفته از آیات و احادیث و رموز عرفانی شناخت بیشتری فراهم میسازد. این اعلام شامل نامهای تاریخی، جغرافیایی، شخصیتهای حقیقی و نمادین است که دیدگاه های تازه ای در باب رموز و اصطلاحات عرفانی و ظاهر و باطن اعلام منطق الطیر بیان میگردد. با بررسی جنبه رمزی برخی اعلام و شخصیتهای نمادین عطار، آن ایهامی را که لازمه این اثر عرفانی است، آشکار میشود و در حقیقت به منطق الطیر عمق بیشتری میدهد. در این مقاله سعی و تلاش برآن بوده است که شیوه خاص عطار در بکارگیری برخی از شخصیتها که در قالب سمبل یا نماد بوده، بررسی و تحلیل و ارتباط و اهمیت اعلام با علاقه و اندیشه عطار آشکار شود. مطالعه همه جانبه اعلام منطق الطیر عطار بهترین راه شناخت شخصیت و دامنه علم و اندیشه وی و آشنایی با زبان رمزی و جنبه تمثیلی میباشد که در اعلام خود بکار گرفته است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
205 -224
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071045 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!