تاثیرات بالقوه محرومیت زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایجاد امنیت پایدار «در نوار مرزی استان خراسان جنوبی»

پیام:
چکیده:

در امنیت پایدار، حفاظت از مرزهای کشور یکی از اصول اساسی تمامیت عرضی کشور می باشد. این امر اساسی بدون مدیریت و همکاری مرزنشینان غیر ممکن خواهد بود. از طرفی همسایگان و مراکز ناامن در طول نوار مرز، نگرانی هایی برای دولت و مرزنشینان به وجود آورده است. در همین راستا در سال های اخیر، تدابیر، برنامه ها، تمهیدات و طرح های متعددی جهت ایجاد امنیت در نوار مرز اجرا گردیده است؛ از جمله یک نمونه موفق، اقدامات عملیاتی به همراه اقدامات محرومیت زدایی در جهت رفع محرومیت و فرهنگ سازی در مناطق مرزی با هدف ایجاد امنیت پایدار پیاده سازی گردیده است. این تحقیق به بررسی اثرات بالقوه ی محرومیت زدایی در ایجاد امنیت پایدار در نوار مرز شرقی و مقایسه ی نتایج این طرح با طرح های گذشته می پردازد. روش پژوهش حاضر، مبتنی برروش توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات به روش میدانی وبا استفاده از توزیع پرسشنامه بین جامعه نمونه با حجم 300 نفر جمع آوری شده و با نرم افزار Excel مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. نتایج پژوهش حاکیازتاثیرات مثبت وزیاد اقدامات محرومیت زدایی برعدم مهاجرت، ایجاد اشتغال، همکاری مردمی و فرهنگ سازی و رفع محرومیت درایجاد امنیت پایدار در نوار مرزی استان خراسان جنوبی می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
29 -38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071199 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!