کنترل پیش بین مقاوم یک کلاس از سیستم های غیرخطی گسسته

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مقاله یک استراتژی کنترل پیش بین برای مسئله پایدارسازی مقاوم یک کلاس از سیستم های غیرخطی گسسته معرفی شده است. در این کلاس، هر سیستم از دو بخش تشکیل شده است: 1- بخش خطی نامتغیر با زمان، 2-  انحراف اضافه شونده به شکل تابعی غیرخطی و نامعین از حالت های سیستم و متغیر با زمان. تنها اطلاعاتی که از تابع انحراف در دسترس می باشد این است که محدود به یک کران درجه دوم است و بنابراین یک مجموعه محدب از عدم قطعیت ها را تشکیل می دهد. بر مبنای تئوری پایداری در MPC خطی دوگانه، شرایط کافی برای تعیین مولفه های اصلی در مسئله بهینه سازی MPC، یعنی تابع هزینه نهایی و مجموعه قیدی نهایی،  استخراج شده اند تا با ایجاد یک سیگنال کنترل بهینه، پایداری مقاوم این کلاس از سیستم های غیرخطی را در حضور قیدهای حالت و ورودی تضمین کنند. در نهایت، کارآمدی استراتژی کنترلی مذکور در حالت حلقه بسته بر روی سیستم فرایندی CSTR به عنوان یک سیستم غیرخطی نامعین نشان داده شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
104 تا 118
لینک کوتاه:
magiran.com/p2086503 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!