تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین تامین مالی از طریق اعتبار تجاری و ریسک سقوط قیمت سهام

پیام:
چکیده:
هدف

هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر تامین مالی از طریق اعتبار تجاری بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی است.

روش

 به منظور دست یابی به اهداف پژوهش تعداد 141 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1396 انتخاب گردید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از دو معیار ریسک سقوط قیمت سهام از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است.  

یافته ها

نتایج پژوهش حاکی از آن است که تامین مالی از طریق اعتبار تجاری بر ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر معناداری ندارد. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی نمی تواند بر این رابطه اثرگذار باشد.

نتیجه گیری

نتایج حاصل از تحقیق را می توان به این گونه تعبیر کرد که در دوره مورد بررسی تامین کنندگان نمی توانند با مکانیزم های نظارتی و اطلاعاتی از ریسک سقوط آتی قیمت سهام جلوگیری کنند، به بیان دیگر تامین کنندگان نمی توانند مانع از انباشت اخبار بد شوند. در واقع اعتبار تجاری مزیت چندانی برای تامین کننده فراهم نمی کند و تامین کننده نمی تواند به ارزیابی مشتریان خود بپردازد و نظارتی بر آن داشته باشد.

دانش افزایی

اغلب پژوهش های انجام شده در حوزه ریسک سقوط قیمت سهام به تاثیر ابهام اطلاعات، حاکمیت شرکتی و فعالیت های عملیاتی پرداخته اند و به تاثیر نحوه تامین مالی توجه زیادی نشده است. در این پژوهش به بیان ارتباط موجود بین تامین مالی از طریق اعتبار تجاری و ریسک سقوط قیمت سهام پرداخته شده است و با توجه به مواردی که می تواند بر این رابطه اثرگذار باشد، به تحلیل و بررسی یکی از این عوامل، یعنی چیزی که بین تهیه کننده و استفاده کننده فاصله می اندازد و به عنوان عدم تقارن اطلاعاتی شناخته می شود، پرداخته است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
77 -98
لینک کوتاه:
magiran.com/p2088726 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.