خارش (حکه) از دیدگاه طب نوین و طب ایرانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

خارش یکی از مشکلات شایعی است که به صورت مجزا یا همراه با بیماری های مختلفی دیده می شود و در مکاتب طبی مختلفی مورد تحقیق قرار گرفته و زوایای مختلف مربوط به آن ازجمله تعریف، اسباب و علل، پاتوژنژ، انواع و درمان های آن به تفصیل و متناسب با مبانی هر دیدگاه طبی مطرح و ارائه شده است. مطالعه ی حاضر به بررسی موضوع خارش از دیدگاه طب نوین و ایرانی می پردازد.این مطالعه یک بررسی مروری کتابخانه ای با محوریت موضوع خارش است. ابتدا بر پایه ی کلیدواژه های مرتبط با آن نظیر خارش، حکه، کهیر، Itching، Pruritus در بین کتب، مجلات و سایت های معتبر علمی و مرجع طب نوین و ایرانی ازجمله کتب درماتولوژی روک و هبیف، قانون، ذخیره ی خوارزمشاهی، طب اکبری، خلاصه الحکمه، کامل الصناعه، اکسیر اعظم، تحفه المومنین و مخزن الادویه، جست وجوی کاربردی انجام و مطالب لازم فیش برداری، جمع آوری و دسته بندی گردید و نهایتا مقاله ی حاضر تدوین شد.در هر دو مکتب طبی ابتدا به تشریح ویژگی های پوست و بیان عملکردهای آن پرداخته شده و سپس به تعریف و بیان علل و مکانیسم ایجاد خارش پرداخته شده و به منظور تسهیل در بیان و فهم موضوع، طبقه بندی های متناسب با هر دیدگاه ارائه شده است. در موضوع درمان نیز توصیه های کلی متناسب با شرایط هر بیماری مطرح گردیده و تدابیر لازم ارائه شده است.در کلیات موضوع، تفاوت چندانی بین دو دیدگاه وجود ندارد اما در بیان جزئیات موضوع، می توان گفت که دیدگاه طب نوین به صورت تفکیکی و تخصصی بوده درحالی که دیدگاه طب ایرانی با کلی نگری بیشتری مطرح شده اما بنای درمان در هر فرد را براساس شرایط مختلف فردی و محیطی ارائه کرده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
235 تا 251
لینک کوتاه:
magiran.com/p2094982 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!