سنتز سبز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه آلیوم پارادوکسوم و بررسی فعالیت ضد میکروبی آن

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

بروز مقاومت میکروبی در حال افزایش است، از این رو عرضه داروهای جدید ضروری به نظر می رسد. نانوذرات نقره فعالیت ضد میکروبی خوبی از خود نشان می دهند. سنتز این نانو ذرات با استفاده از عصاره های گیاهی می تواند راهی در درمان بیماری های عفونی باشد.

مواد و روش ها:

 در این مطالعه، سنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه الزی(بومی مناطق شمال ایران) با نام علمی آلیوم پارادوکسوم انجام شد. دمای مطلوب، غلظت و pH مناسب در تولید آن به دست آمد. تشکیل و مورفولوژی ذرات با طیف ماورای بنفش، EDS، XRD و SEM مطالعه شد. همچنین اثرات ضدمیکروبی آن ها به صورت حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) وکشندگی (MBC) در مقابل چندین باکتری گرم مثبت و منفی مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته ها:

 نتایج حاصل از بهینه سازی شرایط واکنش نشان داد که بهترین دما، 85 درجه سانتی گراد، بهترین pH 12، بهترین غلظت 5 میلی مولار نیترات نقره و در مدت زمان 30 دقیقه است. نانو ذرات حداقل تا دو ماه پایدار بودند و اندازه تقریبی آن ها 30 تا 40 نانومتر بود. همچنین نانوذرات اثرات ضد میکروبی قوی بر روی باکتری سودوموناس آئروژینوزا نشان داد. این ذرات بر استافیلوکوک اورئوس و اشرشیاکلی نیز اثرات ضدباکتریایی خوبی نشان دادند.

استنتاج

این مطالعه نشان داد که الزی گیاه مناسبی به عنوان عامل احیاکننده و پوشش دهنده در تهیه نانو ذرات نقره است. نانوذرات حاصل، اثرات ضد باکتریایی خوبی نیز از خود نشان دادند. از این رو، آن ها می توانند از پتانسیل بالایی برای استفاده در زمینه های بیولوژیکی برخوردار باشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -11
لینک کوتاه:
magiran.com/p2098720 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.