فرا تفکیک پذیری تصویر با انتخاب حوزه ی تنک مبتنی بر پایه ی گروه به شکل وفقی

پیام:
چکیده:

همواری محلی و خودشباهتی غیرمحلی، دو تا از مهم ترین پیش فرض ها برای حل مساله فرا تفکیک پذیری تصویر می باشند. با وجود اینکه نمایش تنک به خوبی برای توصیف همواری محلی در تصویرهای طبیعی استفاده می شود، نادیده گرفتن همبستگی بین ضرایب نمایش تنک بلوک های مشابه هم می تواند منجر به ضرایب تنک غیر دقیق گردد. در این مقاله مدلی برای نمایش تنک بلوک ها پیشنهاد می کنیم که از تلفیق همواری محلی و خودشباهتی غیرمحلی در یک چارچوب یکپارچه به دست می آید. این مدل، انتخاب حوزه ی تنک مبتنی بر پایه ی گروه به شکل وفقی نامیده می شود. بلوک های غیرمحلی با ساختار مشابه به صورت ماتریس، به عنوان واحد پایه نمایش تنک، به نام گروه، استخراج می شوند. برای نمایش تنک این گروه ها، آنها را به بردارهای ستونی تبدیل کرده و هر ستون، بهترین واژه نامه ای را که از اعمال تبدیل PCA برای گروه های داده های آموزشی به دست آمده اند،  انتخاب می کند.  فرآیند نمایش تنک هر ستون در حوزه ی گروه  به یافتن بردارهای تنکی منجر می شود که با انتخاب واژه نامه های متعامد می توانند به سادگی تخمین زده شوند. برای بهبود بیشتر کارایی نمایش تنک مبتنی بر گروه، از عبارت تنظیم  غیر محلی نیز استفاده می شود. نتایج آزمایشها بر روی تصویرهای آزمایشی استاندارد، برتری روش پیشنهادی را نسبت به برخی از مهم ترین روش های متعارف با معیارهای PSNR و SSIM نشان می دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -37
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099161 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.