توازن آب دوستی-چربی دوستی امولسیون کننده ها و روش های تعیین پایداری سامانه های امولسیونی

پیام:
چکیده:
سامانه مخلوط امولسیون (معمولا آب، روغن و امولسیون کننده) شامل دو فاز امتزاج ناپذیر است، به طوری که یکی از فازها (پراکنه) در فاز دیگر (پراکنده ساز-پیوسته) پراکنده شده است. امولسیون ها به علت خواص رئولوژیکی و فیزیکی شیمیایی ویژه معمولا در صنایع مختلف آرایشی-بهداشتی، دارویی، غذایی و تخریبی (راه سازی، تخریب بنا و از این دست) به کار می روند. از الزامات مهم در امولسیون ها، برخورداری از پایداری مناسب در مدت زمان معین است. سامانه های امولسیونی معمولا از نظر ترمودینامیکی ناپایدار هستند. عوامل متعددی باعث ایجاد ناپایداری در آن ها می شود که شامل متغیرهای فرایند تولید و شرایط انبارش می شود. از این رو، استفاده از امولسیون کننده ها برای ایجاد امولسیونی با پایداری بلندمدت مناسب است و عملکرد آن ها با تعیین مشخصه توازن آب دوستی- چربی دوستی (HLB) در این ترکیبات انجام می گیرد. مقدار HLB عددی است که برای نشان دادن تمایل آب دوستی و چربی دوستی امولسیون کننده استفاده می شود. در این مقاله، مفهوم HLB معرفی و روش های تعیین این مشخصه برای انواع امولسیون کننده های یونی و غیریونی ارائه می شود. پس از آن، با توجه به مدنظر قراردادن HLB امولسیون کننده و ارتباط آن با پایداری، به روش های مختلف ارزیابی پایداری امولسیون ها پرداخته می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
4 -17
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099234 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.