مطالعات تشریحی دمبرگ در جنس زبان در قفا در ایران

پیام:
چکیده:

جنس زبان در قفا (Consolida) از تیره آلاله در طایفه Delphinieae قرار دارد. این جنس شامل 52 گونه بوده و اعضای جنس Aconitella را نیز در بر می گیرد. زبان در قفا با 24 گونه در ایران یکی از پر گونه ترین کشورها در جنوب غرب آسیا محسوب می شود. در این تحقیق ویژگی های تشریحی دمبرگ 16 گونه از جنس زبان در قفا مورد بررسی قرار گرفتند. از هر گونه سه جمعیت بررسی شد. بعد از پیش تیمار نمونه ها، برش های دستی از دمبرگ گرفته شد و برش ها توسط رنگ های کارمن و سبز متیل رنگ آمیزی شدند. از نمونه ها توسط میکروسکوپ نوری اولیمپوس عکس برداری شد. نتایج ما نشان داد که وجود گوشه، حضور یک لایه کلانشیم در زیر اپیدرم، نوع و تعداد دستجات آوندی وجود بافت مکانیکی بین دستجات آوندی و وجود کرک صفات کلیدی در تشخیص گونه ها هستند. بر اساس مطالعات تشریحی دمبرگ گونه های دو زیر جنس Consolida Aconitella، از یکدیگر جدا شده و در دو گروه قرار گرفتند که تایید کننده نتایج مطالعات سیستماتیک ملکولی در جنس است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100374 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.