بیان افزایش یافته پروتئین نوترکیب اکتیوین A با استفاده از محیط کشت بهینه سازی شده

پیام:
چکیده:
امروزه پروتئین اکتیوین A به دلیل کاربردهای بالینی فراوان در درمان زخم و بیماری های تحلیل عصبی، در میزبان های بیانی متفاوتی به صورت نوترکیب تولید شده است. از آنجاکه یکی از راه های افزایش تولید، رسیدن به تراکم سلولی بالا می باشد، لذا بهینه سازی محیط کشت ضروری به نظر می رسد. بدین منظور در این پژوهش غلظت عصاره مخمر و گلیسرول به عنوان منابع نیتروژن و کربن محیط کشت با استفاده از روش آماری RSM (روش سطح پاسخ)، برای دست یابی به بالاترین تراکم سلولی باکتری (DE3) 21BL E. coli ترانسفورم شده با وکتور Activin A : pET21a بهینه سازی شد. همچنین تاثیر نمک کلرید منیزیوم (MgCl2) بر روی میزان رشد باکتری مذکور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاضر نشان دهنده بالاترین تراکم سلولی (رشد) در غلظت 42/5گرم بر لیتر عصاره مخمر، 22/5گرم بر لیتر گلیسرول، 30 میلی مولار نمک MgCl2 می باشد. به علاوه نتایج دات بلات و آنالیز با نرم افزار Image J در این مطالعه نشان داد که میزان بیان پروتئین اکتیوین A نوترکیب در شرایط بهینه شده نسبت به محیط کشت پایه افزایش قابل توجهی داشته است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -49
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100376 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.