تولید اسیدهای چرب با قابلیت سوخت زیستی توسط مخمر یارروویا لیپولیتیکا از گلوکز

پیام:
چکیده:
چربی های میکروبی قابلیت استفاده در سوخت های زیستی، صنایع دارویی و غذایی دارند. تولید و کاربرد این چربی های میکروبی در مقایسه با روغن های گیاهی در حال افزایش است. هدف این تحقیق تولید چربی میکروبی توسط مخمر یارروویا لیپولیتیکا CBS6303 از گلوکز و بررسی نیم رخ اسیدهای چرب آن برای تعیین قابلیت سوخت زیستی بود. بیشترین مقدار تولید چربی و وزن خشک به ترتیب با مقدار 1/42 و 7 گرم در لیتر پس از سه روز بدست آمد. چربی تولید شده توسط یارروویا لیپولیتیکا از گلوکز دارای اسیدهای چرب با قابلیت استفاده به عنوان سوخت زیستی می باشد که شامل اسید اولئیک (34/71 درصد)، اسید لینولئیک (19/45 درصد)، اسید پالمیتیک (17/05درصد)، اسید استئاریک (6/12 درصد) و اسید میریستیک (0/82 درصد) بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
50 -61
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100377 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.