بررسی تطبیقی جایگاه سواد سلامت در برنامه درسی کشورهای فنلاند و ایران

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

سواد سلامت یکی از مهم ترین تعیین کننده های سلامتی در جهان می باشد. هدف از این پژوهش بررسی تطبیقی جایگاه سواد سلامت در نظام آموزشی برنامه درسی، کتاب های درسی و اسناد بالادستی کشورهای فنلاند و ایران بود. 

مواد و روش ها:

در پژوهش حاضر از روش محتوای اسنادی استفاده شده، و ابزار گردآوری داده ها نیز اسناد و مدارک مربوط به نظام آموزشی این دو کشور بود. برای تحقق هدف تطبیقی تحقیق، از روش پیشنهادی برودی استفادی گردید. اطلاعات به دست آمده در قالب جدول، خلاصه و مورد تحلیل قرار گرفت. 

یافته ها: 

هم چنین در مدارس فنلاند، آموزش سلامت به عنوان یک برنامه درسی مستقل ارائه گردیده و بحث سواد سلامت نیز به-عنوان یک هدف یادگیری مورد توجه می باشد. در حالی که در ایران، موضوع سواد سلامت به طور مستقل و به عنوان برنامه درسی جداگانه مطرح نبوده و در کتاب های درسی نیز به آن پرداخته نشده است؛ هر چند موضوع کلی سلامت و تربیت بدنی در سند برنامه درسی مورد توجه و تاکید می باشد.

 نتیجه گیری:

نتایج نشان داد که با وجود تدوین سند برنامه درسی و اجرای پروژه مدارس مروج سلامت در ایران، جای طرح درسی که به طور اختصاصی عناوین آموزش سلامت و بالاخص سواد سلامت را به دانش آموزان، تعلیم دهد در برنامه ها و کتاب های درسی خالی است، هرچند که محور سلامت و تربیت بدنی در سند برنامه درسی بسیار مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. این در حالی است که سواد سلامت در مدارس کشور فنلاند و برنامه های درسی این کشور بسیار مورد توجه بوده و هرساله بازنگری های جدیدی در محتوای دروس از این منظر صورت می گیرد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -17
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100423 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.