بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی پنج انگشت (Vitex agnus-castus L) بر اساس نشانگر مولکولی ISSR

پیام:
چکیده:

 گیاه پنج انگشت یکی از مهمترین گیاهان دارویی است که نقش مهمی در سلامت زنان دارد. با توجه به تنوع بالا بین نمونه های این گیاه، تنوع ژنتیکی تعداد 19 ژنوتیپ با استفاده از 13 آغازگر ISSR بررسی شد. آغازگرهای ISSR درمجموع توانستند 74 باند تولید کنند که از این تعداد، 4 باند یک شکل و مابقی چند شکل بودند. میانگین درصد چندشکلی در بین ژنوتیپ های مورد بررسی برابر 95% بود که درصد چندشکلی برای آغازگرهای UBC824 (80%)، IS14 (83%)، UBC851 (83%) و IS11 (89%) و برای سایر آغازگرها برابر با 100% بود. در مجموع بر اساس کلیه شاخص ها، مناسب ترین آغازگرها برای بررسی تنوع ژنتیکی پنج انگشت، آغازگرهای IS16، IS5 و UBC807 معرفی شدند. فاصله ژنتیکی ژنوتیپ های مورد بررسی با استفاده از ضریب دایس از 195/0 تا 593/0 متغیر بود. نتایج حاصل از دندروگرام تجزیه خوشه ای به روش UPGMA بر اساس ضرایب فاصله دایس، ژنوتیپ ها را در 3 گروه قرار داد. ژنوتیپ ها بر اساس روش تجزیه به مختصات اصلی اول و دوم پراکنش داده شدند که این دیاگرام با نتایج تجزیه خوشه ای کاملا مطابقت داشت. همچنین نتایج حاصل از گروه بندی ها، با استفاده از تجزیه واریانس مولکولی تایید شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
179 -192
لینک کوتاه:
magiran.com/p2105482 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.