بهینه سازی تجهیزات مختلف خشک کردن برای برگ های اسطوخودوس با روش سطح پاسخ

پیام:
چکیده:

برگ اسطوخودوس به عنوان طعم دهند به غذاها، نوشیدنی ها در سطح گسترده ای استفاده می شود و یک منبع غنی از ترکیبات فنولی و آنتی اکسیدانی است. روش خشک کردن برای نگهداری این ترکیبات بسیار حیاتی است. در این مطالعه، برگ اسطوخودوس به وسیله خشک کن های اتمسفر انجمادی، چندمرحله ای نیمه صنعتی پیوسته و مادون قرمز خلایی خشک شد و به روش سطح پاسخ برای بالاترین نرخ خشک شدن، فنول کل بافت و ظرفیت آنتی اکسیدانی و کمترین تغییر شاخص های رنگی بهینه سازی شد. همچنین برگ اسطوخودوس در شرایط طبیعی به عنوان یک روش سنتی خشک شد. خشک کردن چندمرحله ای موجب پدیده باز پخت شد که متعاقبا نرخ خشک شدن به صورت مشهود افزایش یافت. خشک کن مادون قرمز- خلایی عملکرد مناسبی بروی نگهداری مواد فعال برگ های اسطوخودوس داشت. نقطه بهینه برای خشک کردن برگ های اسطوخودوس در خشک کن اتمسفر انجمادی در دمای °C5- یافت شد. نقطه بهینه دما در خشک کن چندمرحله ای نیمه صنعتی پیوسته در °C 60-40-60 به ترتیب برای دمای مرحله اول، دوم و سوم به دست آمد. نقطه بهینه در خشک کن مادون قرمزخلایی°C 60 وkPa20 به ترتیب برای دمای هوای و فشار هوا بود. بر اساس نتایج، از میان چندین روش خشک کردن، خشک کن مادون قرمز خلایی برای خشک کردن برگ های اسطوخودوس مناسب تر بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
679 -692
لینک کوتاه:
magiran.com/p2113913 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.