بررسی اثر تیمارهای مختلف بسته بندی و دمای حمل و نقل بر تلفات پس از برداشت و کیفیت گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L.)

پیام:
چکیده:

در این پژوهش دو روش حمل و نقل (حمل و نقل در دمای معمولی و حمل و نقل در یخچال)، تیمارهای پس از برداشت محصول (بسته بندی با پلی اتیلن شفاف نازک، بسته بندی با پلی اتیلن شفاف ضخیم، کلرید کلسیم 1 درصد، استفاده از کاغذ جاذب در جعبه و شاهد) در چهار مرحله بازاررسانی محصول پس از برداشت (1- مزرعه ،پس از برداشت محصول و قرار گرفتن در جعبه قبل از بارزدن. 2- حمل و نقل، پس از حمل محصول به میدان تره بار و در هنگام تخلیه محصول. 3- میدان تره بار، پس از تخلیه بار و در زمان فروش به فروشندگان محلی، 24 تا 36 ساعت بعد از برداشت و 4- در محل فروشگاه جزء فروشی ،حداکثر 2 روز پس از برداشت محصول) مورد ارزیابی قرار گرفتند. مقدار اسیدکل، ویتامین سی و لیکوپن میوه نیز در محصولات مزارع مختلف، شرایط مختلف حمل و نقل، تیمارهای پس از برداشت و مراحل چهارگانه بازار رسانی بطور معنی داری اختلاف داشتند. بین تیمارهای پس از برداشت بسته بندی با پلاستیک ضخیم و کاغذ جاذب بترتیب با 94/7 و 16/12درصد کاهش وزن کمترین و بیشترین میزان افت فیزیولوژیک وزن میوه را به طور معنی داری به خود اختصاص دادند. کمترین تلفات پس از برداشت (21/4 درصد) هم بطور معنی داری به پوشش پلاستیک ضخیم مربوط شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
801 -814
لینک کوتاه:
magiran.com/p2113922 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.